23948sdkhjf

Ny logistikkundersøkelse: Større fokus på e-handel og ny funksjonalitet

Ny logistikkundersøkelse:Større fokus på e-handel og ny funksjonalitetDataforeningens faggruppe for Logistikk (LG) gjennomførte i perioden januar til juni i år en markedsundersøkelse over systemer for...

Ny logistikkundersøkelse:

Større fokus på e-handel og ny funksjonalitet

Dataforeningens faggruppe for Logistikk (LG) gjennomførte i perioden januar til juni i år en markedsundersøkelse over systemer for logistikkstyring med tilhørende økonomi-, e-handel og personalmoduler. - Undersøkelsen kom i stand som følge av stort påtrykk fra Dataforeningens medlemmer og eksterne bedrifter, sier leder av Dataforeningens Faggruppe for Logistikk, Roar Lorvik.

Trond Schieldrop

Lorvik kan bekrefte at det har blitt lagt ned et betydelig antall timer fra alle styremedlemmer i faggruppen for å få på plass den 4. logistikkundersøkelsen. En del av årsaken til den økte arbeidsmengden skyldes primært utvikling av et nytt web-basert system for rapportering fra leverandørene. Likeledes har det vært et stort arbeid for å få leverandørene til å besvare spørsmålene i undersøkelsen.

- Årets utgave har tatt høyde for å gi et oppdatert bilde på hvilke muligheter dagens systemer gir. De viktigste endringene er at seksjoner for web og e-handel har kommet med, samt at spørsmålene er oppdatert i forhold til den teknologiske og funksjonelle utviklingen, opplyser Lorvik til Logistikk & ledelse.

Største undersøkelsen over logistikksystemer

Årets undersøkelse - som tidligere gikk under navnet MPS/OLFI-rapporten - er den største publiserte undersøkelsen over logistikksystemer i Norge. Den har tatt høyde for å gi et oppdatert bilde på hvilke muligheter dagens systemer gir. De viktigste endringer er at seksjoner for web og e-handel har kommet med samt at spørsmålene er oppdatert i forhold til den teknologiske og funksjonelle utviklingen.

Oppgradering

- Hvem er det som benytter seg av denne undersøkelsen?

- I første rekke er det snakk om konsulentselskaper og bedrifter/organisasjoner som vurderer å skaffe seg nye logistikksystemer eller skifte ut de gamle. Videre kan det være at selskapene ønsker å oppgradere gammel versjon med ny funksjonalitet. Siden de fleste logistikksystemene er integrert med økonomi/personalsystemer, inngår også en noe mer begrenset kartlegging av disse. Undersøkelsen omfatter over 400 spørsmål vedrørende funksjonsområder, funksjonelle egenskaper, teknologiske krav, leverandørinformasjon mm. De fleste selskaper mener disse spørsmålene er til uvurderlig hjelp når de skal velge/vurdere logistikksystem, påpeker Lorvik.

Han legger til at 43 systemer er med i undersøkelsen. Her er det lagt vekt på at systemene skal være aktivt markedsført på generell basis i Norge. Utvalget i rapporten skal derfor representerer de mest relevante standardsystemer for logistikkstyring i Norge.

Deltakere i undersøkelsen

Undersøkelsen retter seg primært mot distributører/produsenter av programpakkene (ikke forhandlere).

- Det er en forutsetning at programpakken dekker behovene for flere bransjer, og at den aktivt markedsføres og supporteres.

- Hvordan har dere gjennomført logistikkundersøkelsen?

- Spørsmålene i undersøkelsen blir gjort tilgjengelig på Dataforeningens websider, hvor leverandørene vil kunne registrere sine svar. Leverandørene er også bli tilbudt logo-/bannerannonsering linket mot egne hjemmesider med mer produktinformasjon. I tillegg til de leverandørene som har deltatt i de tidligere markedsundersøkelsene, er nærmere 20 andre leverandører forespurt.

Aner tilbake til 1975

Dagens faggruppe for logistikk har sine aner bak til 1975 da faggruppen for MPS ble etablert på initiativ av professor Asbjørn Rolstadås, som var formann i Dataforeningens hovedstyre. I 1989/90 vedtok DND en ny strategi uten faggrupper, og alle disse ble da nedlagt. I 1993 ble faggruppen for Logistikk, Tid og Kvalitet etablert. Navnet på faggruppen ble i 2001 endret til «Faggruppen for Logistikk».

- Så fokus på logistikk har stått i høysetet her til lands i mange år. Det skyldes ikke minst norsk industris manglende kompetanse på logistikk i startårene, sier Lorvik, som legger til at man frem til i dag har klart å overføre kompetanse mellom enkeltpersoner og bedrifter.

- I dag har logistikk fått en økt forståelse i norske bedrifter, ikke minst på grunn av utbredelsen av e-handel hvor kravene til rask respondering står i høysetet. Se på de mange .com-selskapene, som har gått konkurs i dag. De fleste av disse har drevet uten noen form for logistikksystem. Det har straffet seg i form av kapitalbinding på varer, som kom i retur på grunn av feilleveringer og mangelfulle leveranser. Skal du overleve i dagens konkurranseutsatte bedriftsmarked nytter det ikke å nedprioritere logistikk. Da er det kroken på døra!

Samlingssted

Faggruppen for Logistikk har i dag over 200 medlemmer, og er et samlingssted for IT-personell, ledere og brukere innen MA/MPS/Logistikk/E-handel, salg, innkjøp, produksjon, lager, transport i forbindelse med effektiv flyt av varer og informasjon.

- Vi skal være det faglige kjerneforum for Dataforeningens medlemsbedrifter og personlige medlemmer hvor vi ser på logistikk som en konkurransefaktor og jobber for effektiv flyt av varer og tjenester. Dernest er det viktig å ha effektive beslutningsstøttesystemer for effektiv styring av logistikk, og bruke informasjons- og kommunikasjonsteknologi og elektronisk handel ved utarbeidelse av logistikkløsninger, sier Lorvik.

Betydelige endringer

Markedet for standard programpakker som gir IT-støtte til logistikk/produksjonsprosessene, har gjennomgått betydelige endringer de siste to årene. Mange bedrifter skiftet ut sine systemer i forkant av tusenårsskiftet, og nå stiller elektronisk handel samt økte krav til informasjonstilgjengelighet og effektivisering av prosessflyt pakkeleverandørene overfor nye utfordringer.

- Vi får stadig spørsmål fra våre medlemmer om hvilke systemer som finnes, hvem de passer for og hvem som leverer dem, sier Lorvik, som opplyser at faggruppen for logistikk gjennomførte den forrige undersøkelsen i 1999.

- Undersøkelsene vi har gjennomført så langt har vært en suksess, og den forrige rapporten er solgt i ca. 1.000 eksemplarer til medlemsbedrifter og andre interessenter, avslutter Roar Lorvik.

Nærmere informasjon om logistikkundersøkelsen finnes på web:.www.dataforeningen.no/logistikk

Her finnes oversikt over alle systemer og leverandører m.m., og rapporten kan bestilles herfra.

Spørsmål til leverandørene

Her er eksempler på noen av spørsmålene innenfor to av om-rådene som faggruppen for logistikk har utarbeidet, og som leverandørene har svart på. Svarene danner grunnlag for hvilke systemer en bedrift bør velge.

Material-/Lagerstyring

E-Handel og Internett

Faggruppens styre

Styret i faggruppen for Logistikk, som er en del av Dataforeningen, består av

Anne-Grethe Pracek i DND Servicekontoret AS er kontaktperson i Dataforeningen.

Se, og velg faggruppen for Logistikk og Styret.www.dataforeningen.no

Systemer som er med i undersøkelsen

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062