23948sdkhjf

Referat fra medlemsmøte hos Tomra: Dobling av produksjonskapasiteten på 100 dager

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Fleksibilitet nok til å kunne doble produksjonsvolumet uten å øke leveringstiden, og samtidig opprettholde marginene også ved dagens volum? Dette kan synes som en nesten utenkelig utfordring for de fleste. Tomra Production AS har nylig gjort dette samtidig med renovering og klargjøring av nytt produksjonslokale. Det ble gjennomført på 100 dager, uten å tape leveringsevne i prosjektperioden!

Tomra Production AS er en del av Tomra Technology, og er et heleiet datterselskap av Tomra Systems ASA. Tomra Production har 90 ansatte og omsetter for rundt 300 millioner kroner. Bedriften driver montasje basert på JIT-leveranser av komponenter og moduler. Behov for økt produksjonskapasitet førte til at de måtte finne nye lokaler for deler av produksjonen, fortalte adm. dir. Geir Hanevold da han ønsket LOGMA velkommen til medlemsmøte i de nye produksjonslokalene i Lier.

Leverandørbasert montasje

Tomra kaller sin produksjon leverandørbasert montasje. De kjøper inn deler og moduler fra underleverandører. Sluttmontasje og testing foretas av Tomra. Salgsprognoser blir brutt ned til hver enkelt leverandør. Prognosene betraktes som rammeavtaler, og avrop skjer pr dag og uke. Produksjonen er basert på faktiske ordrer, og leveransene er basert på JIT bortsett fra noen viktige deler med lang leveringstid. Cirka 80 % av leverandørene ligger innenfor 3 timers kjøring fra Tomra, og de største leverer 1 - 2 ganger pr dag.

Sammen med Tomras returautomat skal det ofte leveres tilleggsutstyr for håndtering av returgods. Dette produseres andre steder og går ikke innom Tomra, men sendes direkte til en tredjepart for samlet leveranse til kunden.

Nye markeder og fleksibilitet

Tomras visjon er å hjelpe verden å resirkulere, og Tomra skal være en ledende løsningsleverandør på dette området, fortalte Torgrim Bøhn, leder av Production Logistics ved Tomra Systems ASA.

Tomras automater leveres i et stort antall varianter og med ulike opsjoner, slik at hver automat i stor grad konfigureres til hver enkelt kunde. Konfigurasjon og ordremottak må strømlinjeformes. Her vil en ta i bruk Internett slik at kunder og lokale salgskontor selv kan konfigurere løsningene innenfor de kombinasjoner som er godkjent i hvert land. Satsing på nye, fjerne markeder blir også en utfordring på grunn av avstandene. Her vil Tomra satse på lokale industripartnere med sterk kompetanse på teknologi og logistikk.

På grunn av det store antallet varianter er det ikke aktuelt å produsere til lager, slik det ble gjort tidligere. Tomra garanterer i dag levering på 15 dager, og dette må opprettholdes selv om volumet øker. Dette krever stor fleksibilitet i produksjonen, og sammen med behovet for økt kapasitet var dette bakgrunnen for de fire prosjektene som ble gjennomført i sommer med nye produksjonslokaler, ny emballasje, transport mellom produksjonssteder og effektiv internlogistikk.

Nye produksjonslokaler

Tomra hadde en meget ambisiøs plan for ferdigstilling av de nye lokalene i Lier. Det viktigste var å få renovert og klargjort nytt område for sluttmontasje samt trådløse telefon- og datasystemer integrert med systemene i Asker, og med høyhastighetsforbindelse mellom Asker og Lier. Tomra installerte en 32Mb fiberoptisk linje for IP telefoni og dataoverføring. Dermed oppnår de besparelser ved felles datadrift, én IT-avdeling og samme tilgang til informasjon fra en felles kilde.

Med produksjon både i Asker og i de nye lokalene i Lier ble det viktig å få til en god koordinering og en effektiv transport mellom de to stedene. En av utfordringene var å sikre riktige lagerbeholdninger. Det trådløse nettverket ble sentralt her. Helt i tråd med JIT-tankegangen ble det også funnet en effektiv transportløsning. Det viste seg nemlig at brødbilene i området har toppbelastning tidlig om morgenen og på ettermiddagen, mens de har ledig kapasitet i mellomtiden. Denne kapasiteten blir nå utnyttet til transport mellom de to produksjonsstedene.

Ny emballasje

Tidligere emballasje bestod av mye trerammer, isopor og krympeplast. Dette var lite miljøvennlig, og kombinasjonen av disse materialene og åpen propanflamme under pakking utgjorde også en betydelig risiko. Dessuten var det behov for stor lagerplass på grunn av et stort antall emballasjevarianter. Det ble derfor utviklet ny emballasje.

I den nye løsningen er trekarmer erstattet med papp. Dette er en utvikling i tråd med Tomras egen visjon, da den nye emballasjen er vesentlig enklere å resirkulere. Sekkene av krympeplast ble erstattet av enkle rotasjonsviklere som ikke krever bruk av varme. Dette har resultert i et minimalt lager av pakkemateriell, siden det nå er få varianter, og emballasjekostnadene pr maskin er redusert. Dessuten er pakkearbeidet vesentlig enklere siden en nå ikke har tunge trekarmer og bruk av spikerpistol.

Effektiv internlogistikk

For å kunne håndtere økningen i varemottak ble det utviklet en ny internlogistikk basert på bruk av strekkoder, fortalte logistikkleder Atle Skålhegg. Følgeseddel fra utvalgte leverandører er merket med en strekkode som har informasjon om leverandør, lagersted, artikkelnummer, kvantum, referansenummer og evt serienummer. Ved innlesing av strekkoden blir varene automatisk tilgjengelig på lager, og lagerinngangen danner også grunnlag for periodisk betaling til leverandørene. Hvis varen er merket for kvalitetskontroll i systemet, må kontrollen utføres og rapporteres før varene blir tilgjengelig.

Med dette opplegget regner Tomra med å spare 1 - 2 årsverk i varemottak, og 1 årsverk i fakturahåndtering. Dessuten får en riktig registrering av varemottak, og dermed mindre feil i beholdninger, og varene blir tilgjengelig med en gang. Systemet er også forberedt for ferdigmelding basert på strekkoder.

LOGMA benytter anledningen til å takke for et interessant og meget lærerikt møte. Med dette har Tomra vist at det faktisk er mulig å produsere effektivt i Norge, og at prinsippene i JIT og «lean production» lar seg realisere med godt resultat også her i landet.

Jarle Aaram

------------------

Industriens Motemesse på Sjølyst ble en suksess

På Industriens Motemesse om drift, vedlikehold og e-handel i dagene 10. til 12. oktober hadde ca. 100 bedrifter utstilt sine drifts- og vedlikeholdsprodukter. LOGMA deltok med stand, på seminardelen pluss med egen nettverksaften torsdag 11.oktober. Vi bringer her noen fotoglimt fra begivenhetene på messen.

På LOGMAs Nettverksaften hadde 150 personer samlet seg til sosialt og faglig samvær. Det ble en trivelig aften med god stemning rundt bordene. Pølsegrytene à la Sjølyst var populære og skapte kø, mens orkesteret «Less is more» holdt humøret oppe hos sultne deltakere.

Styret profilerte LOGMA, delte ut bladet Logistikk & ledelse og tok del i det sosiale samværet. Blant deltakerne fant styret også en Logistikkprisvinner, nemlig Erik Jølberg (grunnlegger av bedriften TESS). TESS feiret i år at de hadde rundet EN MILLIARD i omsetning i 2001.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.063