23948sdkhjf

LOGMA: APICS 2001: En oppdagelsesreise i kunnskapens grenseland

Postboks 16 1306 Bærum PostterminalTelefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.noSelskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og...

Postboks 16 1306 Bærum Postterminal

Telefon: 67 55 54 38 Telefaks: 67 55 54 31 E-Post: Internett: post@logma.nowww.logma.no

Selskap for Logostikk / Materialadministrasjon (LOGMA) har som mål selv og i samarbeid med andre organisasjoner å arbeide for en generell heving av kunnskapsnivået innen logistikk / materialadministrasjon i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.

LOGMA er en organisasjon som er frittstående og politisk uavhengig. Organisasjonen har medlemmer blant bedrifter i norsk industri, handel, transport og servicevirksomhet, nærings- og interesseorganisasjoner, konsulentfirmaer og forsknings-/ opplæringsinstitusjoner.

Organisasjonen sikter mot en best mulig goegrafisk spredning av aktiviteten.

Kun bedrifter kan være medlemmer, men hver bedrift kan til gjengjeld ha flere kontaktpersoner. Foruten informasjonen fra LOGMA i dette tidsskriftet, får alle kontaktpersoner direkte tilsendt materiale om møter, ERFA-grupper, studieturer, kurs og diverse annet.

Ring sekretariatet på tlf. 67 83 07 30 hvis din bedrift ønsker å tegne medlemskap, eller benytt internett:www.logma.no

Redaktør for LOGMA-sidene: Jarle Aaram. E-post:jarle.aaram@logma.no

Årets internasjonale APICS-konferanse ble arrangert i San Antonio i Texas 28. - 31. oktober i år. Den omfattet et bredt spekter av tema fra fokus på basiskunnskap til meget avanserte løsninger og nyvinninger, og ga deltakerne et godt utvalg av interessante presentasjoner.

Stemningen i USA var unektelig noe spesiell på grunn av terrorfrykt, krig og nedgangstider, og dette satte også sitt klare preg på årets konferanse. At konferansen ble arrangert «et steinkast» fra Alamo-festningen, som har en stor symbolverdi i USAs uavhengighetshistorie, bidrog til å forsterke dette inntrykket. Oppslutningen var klart mindre enn tidligere år, både på selve konferansen og på utstillingen. Likevel var der deltakere fra 24 nasjoner, og 7 - 8 av deltakerne var fra Norge.

SCM og CRM

Supply Chain Management (SCM) var et av de største emnene på konferansen. Fokus var her på løsninger for total informasjons- og vareflyt gjennom hele verdikjedene. Partnere og globale nettverk var sentrale begreper. Presentasjonene omfattet både praktiske løsninger fra flere bedrifter og mer inngående behandling av spesielle problemstillinger.

Kunderelasjoner (CRM) og spesifikk markedsføring ble også viet stor oppmerksomhet, spesielt med vekt på lønnsomhet og «den nye økonomien».

Produksjonssystemer

Utviklingen innen informasjonsteknologi har gitt nye muligheter til å endre produksjonssystemene for å gi større fleksibilitet, bedre ressursutnyttelse og økt konkurransekraft. Det ble presentert mange eksempler på hva bedrifter faktisk har oppnådd.

Sentrale stikkord for disse løsningene var «lean manufacturing», flytorientering og JIT, samt noe utradisjonell utnyttelse av ERP-systemer, Internett mm for å oppnå ønskede resultater.

Basiskunnskap

Selv om utviklingen av ny kunnskap går hurtig, er forståelse og utnyttelse av god, gammel basiskunnskap fortsatt viktig, og dette var da også det største emnet på konferansen. Under fellesnevneren APICS University ble det presentert mange eksempler på hvordan fokus på og avansert utnyttelse av basisprinsipper har gitt gode resultater.

Lagerstyring, riktige grunndata, avansert planlegging, enkle løsninger, samarbeidsformer, opplæring og datasystemer var noen av de sentrale stikkordene her.

Elektronisk handel

«Dot com-døden» har ikke medført noen vesentlig reduksjon av elektronisk handel, ble det presisert. Selv om det har vært en betydelig reduksjon av handel med konsument (B2C), har dette vært en liten del av total elektronisk handel, og veksten i handel mellom forretningsparter (B2B) har mer enn oppveid dette.

Det ble framhevet at det fortsatt er ventet stor vekst i elektronisk handel i B2B-området, men et vellykket resultat forutsetter ofte at en husker at B2B også kan bety «Back to basics».

Ny kunnskap og teknologi «i grenseland» var også et sentralt tema for flere foredrag. Dette var da også helt i tråd med konferansens tema om en oppdagelsesreise i kunnskapens grenseland.

Mange ERP-systemer utstilt

I forbindelse med konferansen var der også en stor utstilling, som i år var dominert av ERP-systemer og Supply Chain Management i mange varianter. Flere av disse la stor vekt på bruk av Internett og god integrasjon med kunder og leverandører i flere ledd. Dessuten var der en del spesialsystemer for mer avanserte løsninger innen blant annet prognoser og produksjonsplanlegging.

I tillegg til utstilling og demonstrasjoner av egne systemer holdt flere av utstillerne mer generelle presentasjoner av konsepter og utviklingstendenser i en egen avdeling kalt Manufacturing Showcase Theatre.

Neste års APICS-konferanse finner sted i Nashville, Tennessee, 27.- 30. oktober 2002 med temaet «Fusion: Knowledge and People».

Jarle Aaram

-----------------

Husk å registrere din e-postadresse

LOGMA ønsker å effektivisere utsendelsene av informasjon til medlemmene. Ved å bruke e-post sikrer vi at informasjonen kommer hurtigere ut direkte til hver kontaktperson, og vi får sikret oss at vi har et riktig adresseregister, slik at informasjonen virkelig kommer fram. Dessuten sparer LOGMA både tid og kostnader.

Tidligere i høst sendte vi derfor brev til alle medlemmer med et skjema for å registrere e-postadresser. Fortsatt er det mange som ikke har svart. Har du ikke sendt inn e-postadresser for kontaktpersonene ennå, så vær vennlig å gjør det snarest. Dermed kan vi få en «flying start» på bruk av e-post neste år.

I mange bedrifter er det ofte flere kontaktpersoner som ønsker seg informasjon tilsendt direkte. I forbindelse med bruk av e-post har vi derfor åpnet for at bedriftene kan melde inn flere kontaktpersoner som bare mottar informasjon via e-post for kun kr 200 pr kontaktperson pr år. (Ønsker kontaktpersonene også Logistikk & ledelse, koster dette kr 490 pr kontaktperson pr år.)

Benytt anledningen til å melde inn flere kontaktpersoner!

www.logistikk-ledelse.no © 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062