23948sdkhjf

Tekniska Mässan i Stockholm svinger seg: Vil ha flere nordmenn

Tekniska Mässan i Stockholm svinger seg:Vil ha flere nordmennStockholm har de største messehallene i Skandinavia, og ønsker seg flere nordmenn. Både som utstillere og besøkende ser man gjerne at flere...

Tekniska Mässan i Stockholm svinger seg:

Vil ha flere nordmenn

Stockholm har de største messehallene i Skandinavia, og ønsker seg flere nordmenn. Både som utstillere og besøkende ser man gjerne at flere tar turen til Sveriges hovedstad. Når Tekniska Mässan samtidig inkorporerer Cargo, en messe for transport og logistikk med tilhørende konferanse, blir arrangementet ytterligere interessant for norske besøkende.

Christian Ryg

Karin Mehren, norsk representant for Stockholmsmässan, understreker at mens Göteborg i alle år har gjort mye for å trekke norske besøkende og deltakere, har Stockholm vært mer orientert mot eget land og mot Europa for øvrig. Dette har man nå tatt konsekvensen av, og satt inn et kraftig støt mot naboene i vest. Årets messe var en av de største noensinne. Messeområdet er bygget ut de siste årene, og utstillingsarealene for Tekniska Mässan dekker nå totalt 44.000 kvm fordelt på fire haller. Det inkluderer den hallen der Cargo 2001 holdt til.

Messen hadde i år 40 års jubileum. På forhånd hadde man anslått besøkstallet til bortimot 50.000. Så mange kom ikke, men messen endte på noe over 33.000, og tatt i betraktning de siste månedenes uroligheter og terrorhandlinger, bør man være fornøyde med det.

De som besøkte messen fikk et godt overblikk over dagens situasjon når det gjelder utstyr og maskiner for lager og materialhåndtering, og dessuten så man en del nyheter på området, selv om de store introduksjonene ikke fant sted på messen. Dessuten var det interessante utstillere innen Cargo.

Nye partnere

For første gang fikk publikum se Atlet med sin nye partner, Caterpillar. I Sverige er saken klar; etter Toyota/BT har Atlet hatt noen tid på seg til å skaffe en maskin på motvektsiden. Fra årsskiftet skal man altså representere Caterpillar i Sverige. Dermed dekker man diesel til 5 tonns kapasitet og elektrisk motvekt til 3,5 tonn. Hva som skjer i Norge er fortsatt uvisst.

Hos konkurrenten BT kunne man se at i Sverige har man valgt å presentere hele Toyotas produktspekter hos BT. Her har man altså allerede fått den fulle synergieffekten av Toyotas overtakelse av BT. I Sverige har BT tatt med SMV og DanTruck for å komplettere med tyngre maskiner. I tillegg til motvektstrucker, viste BT også Vector - en ny serie kombitrucker med vekselstrømgenerator. De to modellene i serien løfter henholdsvis 1000 og 1250 kg. Truckene løfter opp til 10 meter for den største modellen.

4-veis motvekt

Endelig fikk vi se en komplett serie TCM Acroba 4-veis motvektstrucker. Etter presentasjon av trucken på flere messer i fjor, har utviklingsarbeidet skutt fart, og i Stockholm fikk vi vite at både elektriske fra 1,5 til 3 tonns kapasitet og dieselmaskiner fra 1,5 til 4,5 skal finnes innen kort tid. Med hydrauliske pumper for å skifte stilling på alle hjul, kan trucken svinge rundt sin egen akse og passere sidelengs gjennom porter og trange områder.

Fortsatt lever Semax i svensk industri. Denne motvektstrucken - med tårnet plassert rett bak hytten og to lange parallelle armer fram til gaffelaggregatet - er kompakt og har meget god sikt. Men ideen har dessverre aldri slått an i stor målestokk. Nå finnes trucken som tung elektrisk utgave, med to separate drivmotorer, regenererende bremser og 96 volts batterier for lang driftstid. Truckene finnes som eldrevne fra 5 - 8 tonn og samme for dieselmodellene.

Still var tilstede med sin etter hvert gamle eksperimenttruck, som de aldri blir lei av å vise på messer. Dessuten hadde man tatt fram en «stylet» truck for å trekke folk til standen.

Linde viste derimot noe nytt, en støttebenstruck med stor løftehøyde.

Fra en liten leverandør, Hallins Verkstäder, kommer en annen løftevogn, Newton. Den har kapasitet 250 kg, og er tenkt som et arbeidsredskap for produksjon. Hensikten er å skåne ryggen for belastningsskader som står for en stor del av yrkessykdommer i industrien.

Mye utstyr

Om man hadde tid og kikket utenfor truckbransjens montre, fantes mye interessant, både av lagerutstyr, elektronisk datafangst og ikke minst på utstyrssiden.

Linpac viste en rekke spesielle produkter for materialhåndtering og returemballasje. Produsenten som har bokser, paller og trillevogner på sitt program, understreker at man alltid vurderer retursystemer når man går inn i et nytt prosjekt. Ikke alle har behov for retursystemer eller kan dra nytte av dem. Men om man kan utnytte mulighetene, finnes det store penger å spare. Produsenten viste en ny trillevogn for pakking av butikk-klare forsendelser. Pakk i produksjonslokalene og trill varene rett inn i forretningen ved ankomst var budskapet. Trillevognene er støpt i plast, med hjul montert på. De kan håndteres som paller, men kan også rulles.

Boxer Pac er en annen nyhet fra Linpac, en meget lett plastpall med foldbare sider og lokk. Når pallen er tømt for gods, kan sidene enkelt foldes sammen og lokket legges på toppen for å beskytte emballasjen under retur. Sidene finnes i både wellpapp og plast. Emballasjen skal tåle opp til 200 runder i transport.

Sick viste sin nyeste fotocellemåler for måling av ikke sentrerte produkter på transportbånd. I motsetning til hva som er vanlig, greier man seg med en sender og en mottager. Man kan velge ulike avstander mellom strålene som sendes ut, slik at variasjonen av objekter som kan kontrolleres er stor. Sick sier at denne fotocellen kan brukes til måling av gods, kontroll av ulike slag, også adgangskontroll eller overvåkning i tomme lokaler, og til vurdering av skader på gods eller emballasje.

Lagertrans viste sine paternoster og automatisk plukklagre, Megamat og Megalift. Det samme gjorde IAK lagersystem AB som viste sin nye LogiMat. Den har automatisk vinkling av hyllen som er fremme for plukking, slik at gods er lettere tilgjengelig for plukkeren. Hyllene er dessuten ikke så dype som vanlig. I følge produsenten vil det komme nye EU regler som setter begrensninger på plukkdybde i hyller. Med vinklede hyller klarer man lettere disse kravene.

Den neste Tekniska Mässan i Stockholm bør absolutt få besøk av flere nordmenn, både på besøks- og utstillersiden.

------------------

Idéfabrikken med indviduell masseproduksjon

Jeg sitter med en golfball i hånden. Den har en liten hilsen til meg personlig. Jeg fikk den av idéfabrikken på den Tekniska Mässan i Stockholm.

Hva er så merkelig med det? De fleste av oss har vel fått slike småsaker under besøk på messer og gjerne da med navnet vårt inngravert eller blekkstrålemerket, uten at det er spesielt imponerende.

Golfballen er ikke noe spesiell, men prinsippet for Idéfabrikken er likevel helt spesielt. Her kan man få utført individuelt tilpasset masseproduksjon. Dine spesielle krav kan sendes på internett, eller for den sakens skyld på mobiltelefonen din, mens du er på vei til fabrikken. Når du kommer fram, vil produktet ligge klart til avhenting. Ikke til en spesialpris fordi maskiner måtte stilles om og en liten serie lages spesielt for deg. All produksjon skal skje med roboter som programmeres for hver enkelt oppgave etter som bestillinger kommer inn elektronisk. Omstilling skal skje raskt og løpende produksjon skal kunne ivareta et stort antall endringer.

Idéfabrikken ble opprettet med hjelp av unge mennesker fra en rekke fagskoler i Sverige, og de drev fabrikken under messen. Mer enn 50.000 var innom fabrikken på en eller annen måte i løpet av messens åpningstider. Mange benyttet anledningen til å bestille sin personlige golfball, eller en cd som ble brent i fabrikken.

Hensikten med standen som fantes i C-hallen, der nye ideer, patenter, design og oppfinnelser ble presentert, var å sette fokus på hva it og robotisert eller automatisert produksjon kan utføre, når man kombinerer teknologi. Merverdi for kunden i masseindividualisert produksjon, kan kombineres med nye og delvis unike samarbeidsformer mellom bedrifter.

Kombinasjonen av ulike moderne teknologier skal gjøre det enklere å individualisere produksjon, skifte mellom ulike serier og gi gunstige effekter også for mindre bedrifter som har behov for spesielle utgaver av standardiserte produkter.

------------------

Cargo 2001:

Suksess for transport på Tekniska Mässan

For første gang hadde man valgt å legge inn en egen transport og logistikkmesse i Tekniska Mässan i Stockholm. Med mer enn 15.000 besøkende innom i den forholdsvis lille hallen, må vi kunne slå fast at beslutningen var riktig. Prosjektleder Patrick Löwsted i Stockholmsmässan understreker synergieffektene mellom Lager & Transport og Cargo.

Christian Ryg

Til messen kommer først og fremst store transportkjøpere. For arrangøren var det derfor viktig å få koblet disse opp mot de store transport- og logistikkfirmaene, jern-

baneselskapene og lufthavnene, som alle stilte på messen.

Arlanda stilte selvsagt på messen i Stockholm. Med en kraftig pågående utbygging har man mye å by på, og kan skryte av å bli den største lufthavnen i Nord-Europa innen få år. Sommeren 2003 skal Stockholm-Arlanda Cargo City åpne for fullt (se illustrasjon). Med et 9-etasjers kontorbygg, og en ny fraktterminal med 20.000 kvm flate sør for det nylig utbygde passasjerområdet, vil Cargo City konkurrere med Kastrup om interkontinentale ruter og flyfrakt.

Jernbanen viser seg

Jernbanetransport av gods i Sverige er større enn i Norge, og man har flere private operatører. Men på messen var det først og fremst to aktører vi la merke til; Green Cargo (som NSB Gods er medeiere i gjennom sin kombivirksomhet) og Hallsbergsterminalen. Det skal bli Nordens største terminal for vognlastsystemer og rangering av togstammer. Green Cargo bygger ut sin nye kombiterminal her, og Hallsbergs kommune har satset stort på en terminal som skal bygges i to etapper. Den første delen av den nye terminalen vil stå klar til bruk høsten 2002. Fra Göteborg til Hallsberg skal det gå pendeltog med containere. Det er helt nødvendig for å ta unna den kraftige økningen i oversjøisk transport man forventer til Göteborg. Med Hallsberg som nav for Sverige og delvis for norsk kombitrafikk - spesielt ARE som kjører gjennom Hallsberg i begge retninger, og som har en kontinental strekning fra Hallsberg - vil jernbanetransporten få et godt utgangspunkt.

Det skal bygges to spor på 750 meters lengde hver, tilstrekkelig til å ta inn de lengste pendlene. Dette skjer allerede i første etappe, men når terminalen er ferdig utbygget øker man med ytterligere to spor. Dessuten blir da de opprinnelige to sporene koblet til jernbanenettet for gjennomkjøring, og man får asfaltert et større areal, slik at man kommer til med truck fra begge sider av sporene.

Hallsberg er et naturlig knutepunkt i Sverige, med både veier og jernbanespor i alle retninger ut fra kommunen. Dessuten ligger det nye terminalområdet ikke langt fra Örebro Bofors lufthavn, som bygger ut for flyfrakt.

Raskere til sjøs

Superfast Ferries Sverige begynner om et par måneder en ny og langt raskere fergeforbindelse mellom Södertälje og Rostock. Rederiet seiler allerede i dag mellom finske Hangö og Rostock. Linjene er i første rekke innrettet mot lastebiltrafikk og skipene holder høy hastighet, ca 30 knop. Planene for Södertälje er daglig avgang i begge retninger, fra Sverige om aften og ankomst Rostock neste formiddag, før retur klokken 15.00 og ankomst i Södertälje om morgenen. Man legger vekt på at det finnes separate dekk for vogntog og trailere for å korte ned laste- og lossetider. Fergene har 2000 lastemeter, og kan ta inntil 600 passasjerer.

Cargo 2001 hadde deltagelse av en rekke store og mindre spedisjonsfirmaer, flyfraktere og fergerederiene som trafikkerer Sverige og Finland. Dessuten var Stockholm havn og det nye logistikksenteret i Nyköping representert, slik at Stockholmsmessen kunne skilte med en solid transportmesse i tillegg til sin lager og interntransportutstilling.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125