23948sdkhjf

Effektivt verktøy for håndtering av returvarer: Kan gi besparelser i millionklassen

Effektivt verktøy for håndtering av returvarer:Kan gi besparelser i millionklassenConcept Factory AS har lansert det første kundeorienterte og web-baserte produktet konstruert for å effektivisere retu...

Effektivt verktøy for håndtering av returvarer:

Kan gi besparelser i millionklassen

Concept Factory AS har lansert det første kundeorienterte og web-baserte produktet konstruert for å effektivisere retur av varer. Brødrene Dahl har vært med på å utvikle programmet, som går under navnet Reversit. - Behovet for effektive returløsninger er stor i både grossist- og distribusjonsleddet, men også i produsentleddet, sier daglig leder Bjørge Jenssveen.

Trond Schieldrop

Concept Factory arbeider både med skreddersydd programvareutvikling og utvikling av standardprodukter. Per i dag har selskapet to forskjellige standardprodukter; Newcast og Reversit. Newcast er en publiseringsmotor for publikasjon av nyheter/annonsekampanjer/pressemeldinger og annen informasjon via Internett/Ekstranett. Reversit er en returhåndteringsløsning som automatiserer og understøtter de fleste arbeidsprosesser knyttet til returer mellom et selskap og dets kunder.

Økende behov

Selskapet har i dag åtte ansatte og har eksistert som eget AS siden 1. juli i år. Den tidligere arbeidsgiveren Client Computing Norge eier 40% av selskapet mens de ansatte eier resten.

- Vi har flere års erfaring med returproblematikk, og har registrert et økende behov for smarte og effektive løsninger på dette området. Vårt inntrykk er at de fleste bedrifter har vært mer opptatt av vareflyten og mindre av returproblematikken. Vi har bl.a. under våren gjennomført en markedsundersøkelse som går på interessen for produktet og problemstillingene rundt retursystemer, sier Bjørge Jenssveen, og legger til at undersøkelsen viser at det i dag kun finnes manuelle mekanismer for returflyten.

- Resultatet er mangel på sporbarhet og kontrollrutiner. Vi mener at kunden kan gjenvinne kontrollen over denne uholdbare situasjonen ved å ta i bruk Reversit. Våre anslag viser at grossister som installerer og tar i bruk systemet kan regne med besparelser i millionklassen, hevder han.

Stor respons

Jenssveen opplyser at responsen fra kundene har vært enorm. Etter å ha presentert produktet for ca 30 store grossister og produsenter innenfor elektro-, rør-, legemiddel, IT- og kontorrekvisitabransjen, er det bare ett selskap som stilte seg avventende til produktet.

Concept Factory kommer til å lansere Reversit på det skandinaviske markedet i løpet av 1. kvartal neste år.

- De selskapene vi har vært i kontakt med har Skandinavia som sitt hjemmemarked. I og med at Reversit først kommer på markedet til neste år, står vi overfor upløyd mark i denne regionen, sier Jenssveen, og legger til at selskapet nå er i forhandlinger med et av de største IT-selskapene i Norden.

- Målet er å få til en mer effektiv distribusjon og support av produktet. I og med at vår forretningsidé bygger på at vi primært skal utvikle nye forretningskonsepter er vi avhengig av å innlede samarbeid med store aktører når det gjelder distribusjon og support av våre produkter.

På spørsmål om Concept Factory har planer om å gå utover det skandinaviske markedet med sine returløsninger, svarer Jenssveen at dette selvsagt kan bli aktuelt.

- Men skal vi få til det, er vi avhengig av et nært med samarbeid med toneangivende IT aktører på det globale markedet.

Elektronisk registrering av returer

Brukere av Reversit kan på egen hånd gjøre store deler av arbeidet som i dag belastes av bedriftens logistikkapparat. Med et enkelt og brukervennlig grensesnitt på et kundenett (ekstranett), kan man selv identifisere varene de skal returnere. Før varene kan godkjennes for retur, må man gjøre følgende:

Automatisk kontroll av varens returdyktighet

Reversit har til hensikt å fungere som en dørvakt til bedriftens logistikkapparat. Varer som ikke er returdyktige blir stanset av Reversit. På denne måt-en unngår man å få varer som ikke er returdyktige. Reversit holder kontroll på antall varer som er returnert på en ordre. I det øyeblikket alle varer på en ordre er returnert, kan ikke kunden lenger returnere på ordren. Det hele forutsetter at varen er unik.

Intern godkjenning og behandling av forespørsler

Før en retur blir godkjent, vil logistikkapparatet behandle forespørsler elektronisk. Via skjermbilder på deres intranett, vil returpersonell kunne avslå, godkjenne og/eller sette kreditteringsverdi. Logistikkansvarlig kommenterer også eventuelle begrunnelser for hvorfor kunden blir belastet ekstra for å få varen returnert.

Automatisk varsling av oppdateringer

Når returforespørsler er blitt behandlet, vil kunden automatisk motta en e-mail med oppdateringer. Kunden kan nå gå direkte inn på returen, ved å følge hyper-linken som ligger i mailen.

Nisjebransje

- IT-bransjen har jo vært sterkt preget av mange konkurser, og flere selskaper står i fare for å bli utradert. Hva skiller Concept Factory fra denne type virksomheter?

- Vår største fordel er at vi med Reversit befinner oss i et nisjeorientert marked hvor det per i dag ikke finnes andre aktører som kan dekke denne type behov. I tillegg er vi i stand til å kombinere generell fagkunnskap rundt logistikk med produktutvikling på IT-siden. Denne kombinasjonen gjør at vi har en sterkere fokus på konkrete problemstillinger, som arbeidsprosessen rundt returvarer, sier Jenssveen, som mener at fremtidsutsiktene for det relativt nyetablerte IT utviklingsselskapet derfor er stor.

- For å beholde fokus på utvikling av nye produkter kan vi ikke vokse for fort. Derfor har vi satt en øvre vekstramme på 15% i året. I og med at den generelle IT-kompetansen øker, vil kundens kunde forlange at man tar i bruk denne type løsning. Reversit er den eneste og beste måten å drive aktiv service og kundebehandling overfor sine kunder, avslutter han.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062