23948sdkhjf

Havnesamarbeidet i Niedersachsen: Alternativ innfallsport til Kontinentet

Havnesamarbeidet i Niedersachsen:Alternativ innfallsport til KontinentetNorske transportører kan unngå mye av trafikkaoset mellom Hamburg og Bremen ved å velge havner i Niedersachsen i stedet. Mellom ...

Havnesamarbeidet i Niedersachsen:

Alternativ innfallsport til Kontinentet

Norske transportører kan unngå mye av trafikkaoset mellom Hamburg og Bremen ved å velge havner i Niedersachsen i stedet. Mellom Cuxhaven og Emden samarbeider åtte havner som har tilbud for de aller fleste godstyper. Havnene er nå sterkt interessert i å knytte norske rederier til seg, og argumenterer blant annet med korte seilingstider og høy kapasitet.

Christian Ryg

Havnesamarbeidet i Niedersachsen har eksistert i 10 år, og samarbeider for å tilby et bredt spekter av tjenester. Havnene håndterer alle typer varer, fra olje, kull og annen bulklast, til biler, militært materiell og farlig gods. De ulike havnene er forskjellige av størrelse, og enkelte har konsentrert seg om spesielle typer gods, mens andre er i stand til å motta de fleste godsslag.

Blant havnene er Wilhelmshaven utpekt som containerhavn nummer 1. Dersom det går som havnesamarbeidet ønsker, blir Wilhelmshaven utbygd for å konkurrere med Bremerhaven og Hamburg. Havnen ligger gunstig til, har stor dybde ved kaiene og kan allerede ta store containerskip. Under en pressebrief i Norsk-Tysk Handelskammer, understreket man spesielt den korte seilingstiden mellom området og Norge, sammenlignet med eksempelvis Hamburg eller Kiel.

Ved å opptre i fellesskap har havnene har funnet at de trekke veksler på store reserver. Framtidig havnedrift vil sannsynligvis gå i retning stadig sterkere spesialisering, og det virker gunstig å være flere mindre havner som til sammen kan tilby et komplett spekter av tjenester.

Havnesamarbeidet understreker at i motsetning til storhavnene Bremerhaven og i særdeleshet Hamburg, har man foreløpig ikke problemer med arealer. Dessuten er veisystemet, jernbanenettverket og innlands vannveier ut av området godt utbygget og ikke sprengt. For norske transportører er kanskje ikke vannveiene så naturlig til transport som i Tyskland og andre land på Kontinentet. Men tyskerne har allerede lagt ned mye arbeid i rasjonalisering og effektivisering av lektertrafikken. Bl.a. har man fjernet en påtvunget køordning som gjorde at vareeier måtte velge den første i køen. Nå er det mulig å samarbeide med et rederi og få spesialtilpasset sin transport på elver og kanaler. En av Europas største terminaler ligger i Duisburg ved Rhinen og mottar containere fra bl.a. Rotterdam, som fraktes på lektere for å unngå de store problemene på motorveiene.

Store i tysk sammenheng

Nå er det ikke snakk om småhavner. Godsmengden som går gjennom de åtte havnene, er nest størst i Tyskland. Bare Hamburg er større. Med en utbygging av Wilhelmshaven vil trafikken øke ytterligere. Denne havnen ligger gunstig til helt ut mot Nordsjøen, og tanken er å tilby et alternativ både for feedertrafikken og for oversjøiske seilinger til og fra Europa.

Niedersächsische Hafenfertretung er altså sultne på ytterligere godsmengder, og ikke bare for transitt til resten av Kontinentet. Næringslivet i området har ekspandert i takt med utviklingen av havnene, og er avtakere av betydelige godsmengder.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.047