23948sdkhjf

RETRO: 37 prosent økt kapasitet med 4-akslet singelbil ifølge Statoil

Statoiloptimaliserer tanktransporten i tettstedene. Mens90 prosent av tankbilene i Danmark er 4-akslede, er Frydenlund Transport AS nærmest en pioner her i landet med...

... med sin nye Scania P114 8x2*6 som skal gå i distribusjon for Statoil i Osloregionen.

Sammenlignet med selskapets 3-akslede R143, er tankkapasiteten blitt økt med hele 37 prosent fra 19.000 til 26.000 liter. Sving på tre aksler bidrar til at bilen tar seg svært godt frem i både bytrafikken og inne på trange stasjonsområder.

Statoil er et selskap man møter i mange sammenhenger, og det omfattende salget i Norge skaper naturlig nok også et stort transportbehov.

Adm. direktør Øivind Holm Karlsen i Statoil Norge AS poengterer at distribusjonen er en svært kritisk faktor for kundetilfredsstillelsen. Totalt transporteres det ca. 3 milliarder liter, fordelt på 300.00 leveranser.

Selskapet eier ikke en eneste tankbil selv, men har i stedet inngått langsiktige partnerskapsavtaler med utvalgte transportselskaper. Tilsammen disponerer disse en bulkflåte på ca. 100 vogntog og 200 mindre biler som har en samlet kjørelengde på 10,5 millioner kilometer.

Frydenlund Transport AS

har kjørt for Statoil i Osloregionen i mange år. Virksomheten har røtter tilbake til 1956 da Ivar Frydenlund ble ansatt som tankbilsjåfør i Norsk Brændelsolje. Syv år senere kjøpte han sin egen tankbil - en Commer med 6.000 liters tank. Sønnen Tor Ivar begynte å kjøre fyringsolje for daværende Norol i 1979, og etablerte Frydenlund Transport AS i 1986. I dag disponerer selskapet tre vogntog, én semitrailer og to bydistribusjonsbiler.

Etter at Tor Ivar Frydenlund ble gjort oppmerksom på den store andelen av 4-akslede singelbiler i Danmark, stilte han seg selv spørsmålet om ikke det var mulig å benytte samme biltype her i landet. Etter først en studietur til nabolandet, og deretter utprøving i Norge, la han i april inn en bestilling på en 4-akslet Scania P114.

- Mange av kollegaene mine er skeptiske til den nye bilen, men jeg ser så mange fordeler med konseptet at vi bare må prøve det ut og se. Det er på den måten verden går fremover, sier Frydenlund.

Skreddersydd løsning

Kommunikasjonsdirektør John Lauvstad i Norsk Scania poengterer at det er produsentens modulsystem og store komponentutvalg som har gitt dem muligheten til å skreddersy den nye bilen.

- En ting er å ha et stort utvalg komponenter å velge mellom. Den store utfordringen er imidlertid å skru sammen de rette komponentene i forhold til transporten som skal utføres. Det er faktisk ikke bare å ta to bjelker og hekte på en motor og noen aksler for å få den perfekte bilen, sier Lauvstad.

Til Frydenlunds transportbehov ble det satset på et P-førerhus med et behagelig lavt innsteg og en 11-liters motor på 380 hk. Scanias automatiserte girskiftsystem Opticruise avlaster sjåføren som dermed kan vie mer av oppmerksomheten på trafikkbildet. Akselkombinasjonen 8x2*6 betyr i klar tale at bilen driver på 2 hjul, men svinger på 6. Det gir bilen god fremkommelighet, samtidig som at den bryter underlaget svært lite i forhold til en bil med tre stive aksler.

Påbygget er levert av Skandinavias største tankpåbygger - HMK Bilcon.

Daglig leder John Jebsen opplyser at tanken har et nyttevolum på 26.000 liter bensin eller 23.000 liter fyringsolje. Fylling skjer gjennom API-koblinger og et selvkontrollerende optisk overfyllingssystem skal forhindre overfylling. Dermed er det ikke er nødvendig for sjåføren å komme opp på tanken, hvilket er en stor fordel både sikkerhetsmessig og ikke minst arbeidsmessig. På toppen finnes det ingen sarg, og mannelukene er senket ned i selve tanken. Denne løsningen gir både vektbesparelser, samtidig med at lukene ligger godt beskyttet og ikke kan slås opp ved en eventuell velt.

Stolt oppdragsgiver

Driftssjef Hilde Frigstad i Statoil Norge AS er ansvarlig for selskapets distribusjon i Norge. Hun er svært stolt av den nye bilen som vil gi en vesentlig mer kostnadseffektiv distribusjon samtidig med at den er miljøvennlig og har et høyt sikkerhetsnivå.

Statoil Norge kjøper transporttjenester for mellom 200 og 220 millioner kroner pr. år, så det er klart at selskapet er svært opptatt av å gjøre transportene så rasjonelle som mulig.

Frigstad opplyser at den eldre 3-akslede Scaniaen til Frydenlund transport har en kapasitet på 19 kubikkmeter og ca 14 tonns lastekapasitet.

- Denne kjører ut 24 millioner liter pr. år, fordelt på ca 1.500 lass - eller 7 lass pr. dag. Bilen går 90.000 km pr. år, og har med andre ord en relativt høy effektivitet, forklarer hun.

Sammenligner man dette med den nye bilen som har en tankkapasitet på 26 kubikketer og 20 tonns lastekapasitet, trenger man bare å kjøre 950 lass pr. år eller 4,5 pr dag for å distribuere samme volum. Dermed oppnår man lavere enhetskost og økt lønnsomhet.

Statoil som selskap er svært opptatt av miljøaspektene rundt virksomheten; det være seg utslipp fra anlegg, under transport og under lasting og lossing. Med færre antall lass, vil kjørelengden bli redusert til 57.000 km pr. år, hvilket alene gir en redusert miljøbelastning på over 30 prosent. Når Frydenlund i tillegg går fra en bil med Euro 1 motor til en ny med Euro 3, sier det seg selv at miljøbelastningen blir betydelig mindre.

- Vi vurderer også nøye risikofaktoren på transportmidlene, og forsøker å legge forholdene best mulig til rette for å unngå så mange ulykker som mulig. Den nye bilen er blant annet den første Statoil har med refleksmerking. Den er også utstyrt med et speil i solskjermen som tar bort dødvinkelen rett foran bilen, rygge-TV og høytsittende baklys. Statoil har sikkerhet i tankene, slår Frigstad fast, som legger til at hun håper å kunne bygge inn disse sikkerhetselementene i selskapets tankbilstandard.

- I hvilken grad kan du styre dine eksterne transportører med tanke på både miljøaspektet og lønnsomheten i transportene?

- Det er klart at vi stiller krav til leverandøren. Men jeg vil samtidig presisere at vi er i et partnerskap med transportørene, og tankbilstandardene blir alltid utarbeidet i samarbeid med dem.

- Tror du at 4-akslede singelbiler vil bli en ny Statoilstandard relativt raskt?

- Vi har flere slike i drift i Danmark, og utprøvingen vi hadde her i landet i fjor sommer var svært positiv. Når jeg i tillegg ser på det overbevisende regnestykket, er det ikke til å legge skjul på at jeg jobber hardt for det, avslutter Hilde Frigstad.

www.logistikk-ledelse.no© 2001

KLIKK for alle artikler i Logistikk & Ledelse RETRO.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.093