23948sdkhjf

Svært delte meninger om 25,25 på tømmervegnettet

Det er blant annet ikke avklart hvor stor del av vegnettet som vil åpnes.

Blir hele eller deler av tømmervegnettet åpnet for modulvogntog, og når skjer det? 15. mai ble høringsrunden for regelendringen avsluttet, og Tungt.no har nå fått se høringsdokumenter som viser at det fortsatt er mye jobb å gjøre.

Et kort tilbakeblikk: 15. januar i år ble det åpnet for vogntog på 24 meter og 60 tonn med minimum syv aksler, på vegnettet for modulvogntog. Målet nå er å åpne for modulvogntog (25,25 meters vogntog) på tømmervegnettet i oktober. Det vil bety en helt ny verden for veldig mange i transportbransjen.

Men, for det er et men. Da høringen ble avsluttet i mai viste det seg at det slett ikke er sikkert at hele tømmervegnettet kan åpnes.

- Vi jobber som kjent med å endre regelverket for å åpne for bruk av modulvogntog, 25,25 meters vogntog, på tømmervegnettet. Vi sikter mot åpning i forbindelse med nye veglister i oktober, sier avdelingsdirektør Ingrid Lutnæs i Vegdirektoratet.

Hun legger til at en del fylkeskommuner og kommuner er på sin side til dels sterkt imot forslaget på grunn av bekymringer knyttet både til trafikksikkerhet og belastningen på sine veger.

- Det har derfor blitt en større jobb enn antatt å balansere disse hensynene mot hverandre. I skrivende stund er det derfor fortsatt ikke avklart hvor stor del av vegnettet som vil kunne åpnes og i så fall hvilke veger dette vil gjelde, sier Lutnæs.

Regelendringen ble sendt på høring til 11 fylkeskommuner, 356 kommuner og rundt 60 andre eksterne instanser samt SVVs divisjoner (Statens vegvesen). Det kom inn 48 høringssvar hvor 5 av disse var «ingen merknader».

Blant fylkeskommuner og kommuner er det mange som har satt seg grundig inn i problemstillingene, men det varierer i om de er positive eller negative til forslaget. Flere mener de trafikksikkerhetsmessige forholdene burde vært bedre vurdert, og uttrykker bekymringer knyttet til fremkommelighet på vinterføre. Enkelte stiller spørsmålstegn ved den reelle reduksjonen i antall vogntog og dermed trafikksikkerhets- og miljøgevinstene.

Næringslivet er i all hovedsak positive til forslaget, og viser til miljøgevinster, bedret lønnsomhet og konkurransekraft for norske bedrifter, særlig i distriktene.

Det er ikke ønske fra næringslivet om en forhåndsvurdering av strekninger, men heller begrensninger i etterkant ved behov. Flere av tilbakemeldingene understreker viktigheten av at veger ikke skrives ned. Noen ønsker derfor ikke full åpning, for å unngå at deler av tømmervegnettet skrives ned.

Norges Lastebileierforbund, ved fagsjef teknikk Dag Nordvik, sier de er sikre på at noen veier vil få restriksjoner.

- Dette på grunn av smale veger og fremkommelighet, stigninger over 6 prosent vinterstid på veier uten barvegstrategi eller annet trafikksikkehetsmessig. Det kan også skje at 24-metere og modulvogntog kan får vektbegrensning vinterstid, fra 60 til 50 tonn slik det er på en del strekninger i modulvogntogvegnettet i dag, sier Nordvik.

Artikkelen er en del av vårt tema om Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.36