23948sdkhjf

Grønne havner bør bli del av Europas transportstrategi

– EU-kommisjonens DG CLIMA vil foreslå et eget «grønne havner»-initiativ som del av transportstrategien for Europa som er ventet innen utgangen av 2020, fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Etter at EU-kommisjonen slapp veikartet for et karbonnøytralt Europa (European Green Deal) i desember 2019, hvor transportområdet blir helt avgjørende for å nå klimamålsetningene, har EU-kommisjonen signalisert at de kommer med en ny transportstrategi for Europa, den såkalte «Strategy for a Sustainable and Smart Mobility», skriver Norske Havner på sine nettsider.

– Det er EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans som er arkitekten og pådriveren i dette arbeidet, påpeker Litsheim. Han legger til at det nå pågår en aktiv debatt i både kommisjonen og parlamentet om hvordan Europa skal følge opp dette konkret.

Havner er viktige for det grønne skiftet

Det har lenge vært en diskusjon om grønne havner, nullutslippshavner og så videre. Flere norske havner har i løpet av de siste årene lagt planer og iverksatt tiltak for å møte økte krav fra samfunnet rundt miljø og klima.

Disse kravene er ofte formalisert i form av prosentvise krav og når det skal innfris. For eksempel har alle de skandinaviske hovedstedene et slikt krav. Oslo Havn skal redusere utslippene med 85 prosent innen 2030.

Et sentralt spørsmål er: Hva skal regnes som havn? Hva vil være avgrensningen? Vil den omfatte deler av innseilingen? Og så videre. Skal den gjelde for all havneaktivitet eller bare for den aktiviteten som haven utfører (Port Authority)?

Denne avgrensningen er nå på «bordet» hos DG CLIMA (Directorate-General for Climate Action) som leder EU-kommisjonens arbeid med å bekjempe klimaendringene i EU og på internasjonalt nivå.

Vi må se det store transportbildet

Skal vi nå klimamålsetningen, bør vi se på en grønnere skipsfart og ikke bare fokusere på at havna blir grønn (greener shipping versus greener port). En rekke studier blant annet Rotterdam viser at de store utslippene i forhold til klimagasser har sitt utspring i når skipet seiler (70 - 80 prosent), skriver Norske Havner.

– Vi redder ikke verden med en grønn havn, sier Litsheim. – Havnene skal gjøre sitt i veien mot nullutslipp, men vi er avhengig av at landaktiviteten og skipsfarten blir mer klimavennlig. Egentlig må en se på hele transportsektoren, fortsetter fagdirektøren.

Det å ha en mer strategisk helhetlig tilnærming til transport, hvor en tenker på tvers av transportformene, er helt nødvendig om en skal lykkes. Ursula von der Leyen har med European Green Deal signalisert en slik helhetlig tilnærming.

Havneorganisasjonen ESPO vil påvirke

Det er jo et faktum at det er mye lettere for myndigheter og regulere virksomheter som ligger der. Mens skipet seiler, så ligger havnen der.

– For de europeiske havnene står valget om å sitte stille i båten og se hva EU-kommisjonen kommer med, eller være proaktiv overfor EU-kommisjonen. Verktøyet i dette arbeidet vil være den europeiske havneorganisasjonen ESPO (European Sea Ports Organisation). avslutter fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Kilde: Norske Havner

Artikkelen er en del av vårt tema om Logistikk vei sjø bane fly.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.08