23948sdkhjf

Dette er fortsatt verstingen blant arbeidsulykker

I 2019 ble det rapportert inn 21991 arbeidsulykker i Norge, men vi er på rett vei.

- Vi har alle et selvstendig ansvar. “Jeg skal bare..."-holdning og "smarte" shortcuts er konkrete utfordringer som må løses hvis vi skal få et trygt arbeidsmiljø i fremtiden, sier HMS-ekspert Vegard Aune i Skydda Norge.

I 2019 ble det rapportert inn 21 991 arbeidsulykker i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Som foregående år er fall den vanligste ulykkestypen og utgjør om lag en femtedel av alle arbeidsulykker som ble rapportert inn i fjor.
- Vi er på rett vei, men man må jo ikke gi seg, formaner daglig leder i Skydda Norge, Vegard Aune.

Felles ansvar
Skydda-sjefen understreker at ulykker kan- og skal forebygges. Han peker på viktigheten om kunnskap om lover og regler, samt krav til informasjon og opplæring. Og ikke minst: Å utvikle de rette holdningene hos den ansatte og i bedriften.
- Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å tenke sikkerhet på arbeidsplassen. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at den ansatte både har tilgang til rett utstyr, og at risikovurdering blir gjennomført, men samtidig har arbeidstaker plikt å påse og si ifra om noe ikke er i henhold til lover og regler.

Historisk lavt nivå
De siste årene har det vært relativt små endringer i antall arbeidsulykker med dødelig utfall i norsk arbeidsliv. I 2019 ble det registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet. Dette er det laveste antallet siden 2000. Også i 2019 er det bygg- og anleggsvirksomhet som er hardest rammet av arbeidsskadedødsfall med totalt ni tilfeller i denne bransjen.
Fra 2000 til 2019 har antallet dødsulykker gått ned fra 85 til 33, noe som tilsvarer en reduksjon på 52 dødsulykker eller over 60 prosent i perioden.

- Det er definitivt bedring fra 2018, og det er hyggelig. Samtidig er det påfallende å se at 2019-tallene er høyere enn 2017, og rapporten viser at fallulykker dessverre dominerer, sier Vegard Aune i Skydda Norge. 
- Vi må fortsette arbeidet med å skape en god sikkerhetskultur i alle selskaper uavhengig av bransje, legger han til. 

Vil ha bøter som svir mer
Aune mener manglende kunnskap og uvitenhet fører til at mange havner i en risikofylt situasjon, uten å være bevisst på hvilke alvorlige konsekvenser handlingen kan gi. 
- Dessverre er det mange som vet at de utfører en handling som er feil og likevel tar sjansen. Resultatet kan bli alvorlige skader eller i verste all fatalt. Ingen tjener på det. 
Aune har inntrykk av at de største selskapene i bransjen er gode på rutiner, men at de mindre bedriftene med færre innsatte og innleid arbeidskraft ikke er tydelige nok.

- Alle selskaper må sette et tydelig HMS-mål og lage en handlingsplan for å forebygge skader og ulykker. Vi vet at dårlig holdninger og manglende opplæring utpekes som hovedgrunnene til farlig arbeidsmiljø. Strengere tiltak må til, og kanskje man skal vurdere kraftigere bøter til de som ikke forholder til det gjeldende regelverket.

HMS-rådgiver
Fire punkter er spesielt viktige for å skape en trygg arbeidsplass.
- For det første må hver bedrift sette en tydelig sikkerhetskultur der HMS alltid skal stå øverst på agendaen. Dette starter i styrerommene og ledelsen setter standard, sier Aune (bildet)
- Punkt to handler om risikovurdering og at man hele tiden sikrer kontinuerlige og gode risikoanalyser. Punkt tre går på det med å gjennomføre kontinuerlig opplæring, både for ledere og ansatte. Punkt fire er å ha gode rutiner på kontroll og godkjenning av verneutstyr. 
I tillegg vil god sikkerhetskultur bidra til at ansatte er friske og på jobb. Dette fører i sin tur til at selskapet opparbeider et godt rennomé og gjør firmaet attraktivt å jobbe hos.

- Vi vet at de som er gode på HMS, også leverer best resultatmessig. Som en av Nordens ledende HMS-aktører,  kan Skydda bistå som rådgiver og veileder med opplæring og bruk av utstyr. Vi har samarbeidspartnere som er de beste i landet når det gjelder HMS og arbeid i høyden, forklarer Aune. 
- Skydda har nulltoleranse for arbeidsulykker og vi skal alltid tilby den beste løsningen for å skape en sikker og trygg arbeidsplass. 

Opphav og kilder: Skydda

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.094