23948sdkhjf

Spenstig EU-prosjekt i Egersund

Prima Protein AS og Dalane Energi AS i Egersund er de største norske deltakerne i et nytt innovasjonsprosjekt i regi av EU. Prosjektet har et budsjett på over 80 millioner kroner.

Prosjektets mål er å bygge et system for å kombinere og integrere lokale energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet. Gjennom dette skal vi sikre en trygg, fleksibel og bærekraftig energiforsyning for områder med begrenset tilgang til elektrisk infrastruktur, som for eksempel øysamfunn.

Eigerøy i Rogaland blir prosjektets demonstrasjonssenter.

Det skal utvikles en fullskala demonstrasjonsmodell på området til Prima Protein på Eigerøy, hvor andre industrialiserte øysamfunn vil kunne etterligne systemet. I første omgang er øyene Kreta og Hebridene (Vest av Skottland) partnere i prosjektet. Disse vil følge prosjektet gjennom utviklingen og påse at systemet på Eigerøy kan tilpasses deres infrastruktur.

Prima Protein AS på Eigerøy er en sentral partner i prosjektet, og vil være prosjektets utstillingsvindu. Det er her man fysisk skal sette sammen energikilder, teknologier og systemer for et fossilfritt energisystem for fremtiden. Noen teknologier er allerede i bruk i Europa, mens andre må betegnes å være mer på "laboratorienivå". Disse skal videreutvikles og tilpasses en større skala gjennom ROBINSON-prosjektet. Tilsvarende integrasjoner er ikke tidligere gjort i en så stor skala.

Skjematisk oversikt over ROBINSON-prosjektet.

Dalane Energi AS skal i tillegg til å ha ansvar for integrering mot eksisterende infrastruktur, sette opp og drifte en "hydrogenfabrikk" som bruker grønn, lokalprodusert elektrisitet til å produsere hydrogengass.

- Dalane Energi ønsker å bygge opp ny kompetanse lokalt innen samkjøring og lagring av flere ulike former av fornybare energikilder. Prosjektet introduserer flere nye og innovative teknologier som hittil ikke er særlig brukt i Norge og som kan danne grunnlag for nye forretningsmodeller, sier Idar Sønstabø i Dalane Energi.

Flere tunge forskningsmiljø og industrivirksomheter i Europa deltar i prosjektet. Til sammen er 10 ulike nasjonaliteter med 18 ulike partnere involvert. Dette omfatter både teknologi, IT-systemer, storskala implikasjoner, forretningsmodeller og konsekvenser for mennesker og miljø..

Prima Protein AS håper på en betydelig reduksjon av fossilt brensel og klimagassutslipp, som igjen betyr reduksjon av kostnader og bedre miljø. På sikt ønsker man å bli selvforsynt gjennom en blanding av fornybare energikilder og ny infrastruktur.

- Det er en anerkjennelse at vårt anlegg er utpekt til å være utstillingsvindu for hele Europa innen integrasjon av nye teknologier og fornybare energikilder, sier Steinar Aamodt i Prima Protein.

- Vi er ganske spent på å teste ut og se effekt av disse teknologiene som lanseres i dette prosjektet, spesielt metoden for å hente ut biometangass fra avfallsvannet. Dette er ikke gjort tidligere i så stor skala, fortsetter Aamodt.

- Som partnere i ROBINSON-prosjektet bidrar både Prima Protein og Dalane Energi til at man ikke bare snakker om en fremtidig grønn energirevolusjon, men at vi nå skal demonstrere hvordan dette kan gjøres i praksis, sier Arild Stapnes Johnsen i Dalane Energi.

Opphav og kilder: Nettalliansen

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078