23948sdkhjf

Skal utvikle nye målemetoder for KlimaGrunn

KlimaGrunn har inngått kontrakt om innovasjonspartnerskap med et konsortium bestående av Multiconsult, Cautus Geo og Norcem som skal jobbe med å utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire.

Sammen jakter Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg på smartere og mer klimavennlige løsninger for skredsikring, grunnforsterking og tiltak mot kvikkleire. Dette statlige samarbeidsprosjektet har som mål å redusere bruken av kalk og sement i grunnstabilisering og utvikle mer klimavennlige metoder. Det er satt av ca. 11 millioner kroner til utviklingsarbeidet, med støtte fra Innovasjon Norge.

Nylig inngikk KlimaGrunn kontrakt om innovasjonspartnerskap med et konsortium bestående av firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem. Konsortiet skal jobbe med å utvikle nye metoder for å måle styrken i stabilisert leire.

– Vi ser frem til samarbeidet med dette teamet, sammen skal vi jobbe frem nye metoder for å redusere klimautslipp i anleggsbransjen. Vi håper på banebrytende resultater som kan benyttes i fremtidige prosjekter, enten det gjelder vei, jernbane eller bygg, sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Statens vegvesen og Bane NOR har som mål å redusere klimagassutslippene fra utbyggingsprosjekter med 40 prosent innen 2030, samtidig som Statsbygg ønsker å levere nullutslippsbygninger.

Stort gevinstpotensiale

For å sikre mot ras ved nybygging i områder med krevende grunnforhold, må det enten gjøres store terrenginngrep eller utføres grunnforsterking. Den mest brukte metoden er kalk-/sementpeling, hvor kalk og sement blandes inn for å øke styrken i kvikk eller bløt, setningsømfintlig leire.

Produksjonen av kalk og sement medfører store klimagassutslipp, og sammen med stål og betong er det kalksementstabilisering som bidrar mest til CO2-utslipp i Bane NORs prosjekter. Potensialet for reduksjon av klimagassutslipp i prosjekter er derfor stort.

– Bedre metoder for å dokumentere styrken av grunnstabiliseringen, er en nøkkelfaktor. Ikke bare blir det mulig å unngå unødig overforbruk av kalk og sement, med store innsparinger og miljøgevinster som resultat. I tillegg vil utvikling av sensorteknologi og bedre målemetoder være viktig for framtidig utprøving, sier Brede Nermoen, leder for plan og teknikk i Bane NORs utbyggingsdivisjon.

– Bane NOR ønsker å spille en aktiv rolle i omleggingen til det grønne skiftet. Utvikling og anvendelse av ny teknologi som vi søker å oppnå gjennom KlimaGrunn-prosjektet, er derfor viktig, framholder han.

Ny målemetodikk

Firmaene Multiconsult, Cautus Geo og Norcem skal jobbe med å utvikle teknologi i 20 måneder fremover. De ønsker å utvikle en metodikk som bygger på materialteknologisk forståelse av herdeprosessen i forsterket jord. Ettersom det ikke er mulig å måle styrke og stivhet direkte uten å ødelegge peler, tar man sikte på en korrelasjonsmodell som knytter utvikling av styrke og stivhet til andre parametere som er målbare ved hjelp av sensorteknologi og seismiske undersøkelser.

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap er en ny konkurranseform som ble innført i 2016. Ordningen skal gjøre det lettere for offentlig og privat næringsliv å samarbeide om å utvikle ny teknologi og nye løsninger. Bedriftene konkurrerer om å utvikle nye løsninger på sentrale utfordringer i offentlig sektor.

Opphav og kilder: Bane NOR

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.125