23948sdkhjf

SSB: Nedtur for utenlandske lastebiler i fjor

Statistisk sentralbyrå mener det var nedgang i godstransport med utenlandske lastebiler i Norge i 2019. Kan det stemme?

SKRÅBLIKK PÅ GLAD-STATISTIKK: Om ikke annet, er det i hvert fall interessante tall i godsstatistikken SSB publiserte 8. oktober. Den handler om:

"Det samlede transportarbeidet ved kjøring til, fra og innen Norge med utenlandske og norske lastebiler."

Klikk over or link direkte til SSB

I følge SSB utgjorde transportarbeidet totalt 30,1 milliarder tonnkilometer i 2019.

Andelen utført med utenlandske lastebiler var 8,8 milliarder tonnkilometer. Det er en nedgang på 3,2 prosent fra 2018.

Og da må vi formode at den økte andelen går på norske biler? Gladsak!

Norske lastebiler stod da for 19,4 milliarder tonnkilometer ved kjøring i Norge, og 1,9 milliarder mellom Norge og utlandet.

Grovt regnet går altså hver tiende tonnkilometer med norske biler i utlandet... Saken er selvsagt at noen glade sjeler, som Rune Øvretveit & co, tar veldig godt for seg av disse utenlandskilometerne når de først er på tur :)

Men det interessante: Utenlandske lastebilers andel av det totale transportarbeidet på vei i 2019 var dermed 29,2 prosent, som er ned fra 29,9 i 2018.

Fordelingen blant de utenlandske er for øvrig omtrent som vanlig; Svenskene kjører flest tonn, polakkene kjører flest tonnkilometer. Så da er jo spørsmålet om man er flinkere til å ta seg betalt for tonn enn km.

Lenger nede på utenlandstabellen finner vi at Slovakia ligger på 11. plass med 183.000 tonn transportert - formodentlig det aller meste på grønne biler? Burde dette vært regnet som "norskt"?

Den aller største posten av godstransport er likevel tredjelandskjøring. Nesten halvparten av all kjøring mellom Norge og utlandet gjøres som tredjelandskjøring. Her rapporterer SSB en nedgang på 7 prosent med utenlandske biler. De utenlandske bilene stod for 51,8 prosent av transportarbeidet med lastebil i forbindelse med tredjelandskjøring i 2019.

Men det er også her jeg sitter og klør meg i hodet, SSB. Kan man drive tredjelandskjøring til fra Norge med norske biler??? Jeg trodde i all min enfoldighet at tredjelandskjøring i og til og fra Norge per definisjon foregikk med utenlandske biler. Eller er det kanskje store trafikkvolumer fra Sverige til Danmark via Norge på norske biler?

Ja, ja. Kabotasje kan jeg likevel forstå. Og her er tallene negative for norsk næring. Kabotasjen øker - selv om SSB er flinke til å understreke at det fortsatt er en liten andel av den totale godstransporten (og presiserer at den foregår med utenlandske biler...).

Her siterer jeg SSB ordrett:

"Fra 2018 til 2019 økte kabotasje med utenlandske lastebiler målt i tonn og tonnkilometer i Norge med henholdsvis 14,7 og 3,3 prosent. Selv om dette er en økning fra året før, utgjorde kabotasjetransport fortsatt bare beskjedne 0,6 prosent av den innenlandske transporten med lastebil målt i tonn, og 3,2 prosent målt i tonnkilometer."

Summa summarum kan det virke som utviklingen - før korona tro til - var et steg i riktig retning for balansen mellom norsk og utenlandske biler i Norge.

Men til alle politikere, byråkrater og beslutningstagere der ute: Trolig er likevel påvirkningen fra utenlandske aktører på norske bedrifters konkurranseevne er langt større enn det prosenttallene tilsier - ganske enkelt fordi en stor andel av de utenlandske operer med et helt annet kostnadsnivå enn det våre hjemlige bedrifter må ta høyde for.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.109