23948sdkhjf

Slik vil Vegvesenet utvikle de viktigste vegene i Nord-Norge og Trøndelag

Statens vegvesen prioriterer oppstart for Hålogalandsvegen, E8 Ramfjorden og nye tunneler på E6 i Sørfold.

I tillegg foreslås prosjekter på innfartsvegene til Bodø og Hammerfest, skredsikring i Lofoten og Tverrforbindelsen i Tromsø.

Dette framgår av en utredning Statens vegvesen har sendt til Samferdselsdepartementet som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

(Regjeringen legger fram ny NTP for Stortinget våren 2021.)

Vegvesenet foreslår flere nye prosjekter i første halvdel av perioden, altså før 2028. Dette er både investeringer i store prosjekter, utbedringsstrekninger og skredsikring.

- Vegvesenet har gått gjennom 128 store prosjekter i NTP til en verdi av 600 milliarder kroner. På prosjektene vi forslår når har vi redusert kostnader med 50 milliarder fra 170 milliarder kroner. Det gjør at vi kan vi foreslå oppstart av flere nye vegprosjekter, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Tromsø og Hammerfest

I Tromsø vil Statens vegvesen bygge ut E8 Sørbotn – Laukslett langs Ramfjorden. Dette vil gi tryggere og kortere reiseveg på innfartsvegen til Tromsø. I tillegg er det lagt til oppstart for rv. 862/E8 Tverrforbindelsen i slutten av seksårsperioden. Prosjektet omfatter en ny tunnel øst-vest gjennom Tromsøya. Utbyggingen vil være en del av bypakken «Tenk Tromsø».

Riksveg 94 inn mot Hammerfest er også prioritert for utbygging i første del av NTP-perioden. Det planlegges bygd en tunnel mellom Saragammen og Rypefjord, som fjerner en rasutsatt strekning. Det skal også bygges ny atkomstveg mot Polarbase. På strekninga Mollstrand – Grøtnes skal regulariteten bedres ved at vegen gjøres bredere samtidig som det anlegges fresefelt for drivsnø.

Bodø og Hålogaland

På riksveg 80 mellom Bodø og Fauske vil Statens vegvesen utbedre strekningen Sandvika – Sagelva. Dette er den en av Nord-Norges mest trafikkerte strekninger.

Bygging av atkomstveg til den nye flyplassen i Bodø står også på lista over prosjekter Statens vegvesen vil sette i gang tidlig i perioden. Etter planen skal den nye flyplassen være ferdig i 2024-2026.

På E10 i Lofoten er det prioritert et prosjekt der sju av dagens skredpunkter i Flakstad erstattes med tunnel fra Flakstadpollen til Spengerleira. Dette vil også føre E10 utenom sentrum av Ramberg.

Hålogalandsvegen på E10/riksveg 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langsvassbukt planlegges igangsatt som OPS-prosjekt.

Nye tunneler og utvikling av E6

Prosjektet E6 Megården – Mørsvikbotn i Sørfold nord for Fauske skal også realiseres i kommende NTP-periode. Dagens tunneler på strekningen oppfyller ikke tunnelsikkerhetsforskriften eller EU-krav, som staten er forpliktet på. Her har samferdselsministeren nettopp gitt Statens vegvesen i oppdrag å involvere entreprenører i den videre planleggingen for å finne best mulig løsninger for å redusere kostnader, øke nytten og kutte byggetida.

Med økte rammer i andre del av perioden 2022-2033 vil Statens vegvesen utvikle strekningen videre nordover fra Mørsvikbotn til Bognes for å få et tryggere vegnett med stabil framkommelighet.

E6 skal også utbedres mellom Nordlandsgrensa og Trondheim. Statens vegvesen prioriterer strekninga Selli – Asp i første del av NTP-perioden, mens strekninga fra Grong til grensa mot Nordland kommer som neste trinn.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125