23948sdkhjf

Fortsatt svekkelse i nysalget av anleggsmaskiner

Selv om svekkelsen er lavere enn andre kvartal isolert, må vi fortsatt tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare nivåer på salg i et tredje kvartal.

Totalt ble det solgt 1033 nye anleggsmaskiner i tredje kvartal, noe som er en nedgang på 16,7% i forhold til samme periode i fjor.

Selv om svekkelsen er lavere enn andre kvartal isolert, må vi fortsatt tilbake til 2016 for å finne sammenlignbare nivåer på salg i et tredje kvartal.

Covid-19 og lav kronekurs

Selv om covid-19 situasjonen forbedret seg noe gjennom sommeren, har det vært en oppblomstring i flere regioner utover høsten. I tillegg ser vi konturene av en langvarig lav krone- og oljekurs, og markedene inkludert bygg og anlegg ser ut til å være avventende med store investeringer. Flere medlemmer melder at man har godt trykk på service- og ettermarkedet, mens nysalget går tregere enn tidligere.

Gravemaskiner på belter ned 21,7 %

Nedgangen gjelder alle underkategorier, med unntak av minidumpere hvor salget i tredje kvartal var på 35 maskiner mot 26 i 2019. Gravemaskiner på belter endte på 346 solgte enheter, en nedgang på 21,7% i forhold til samme kvartal i fjor og en ytterligere svekkelse i forhold til andre kvartal.

Hjullastere holder seg stabilt med 231 solgte enheter i Q3-20 mot 233 i Q3-19. Minigravere på belter har hatt en fin utvikling i salg frem til 2020, men fortsetter trenden med svakere salg i tredje kvartal med 223 solgte enheter mot 265 i samme perioden i 2019.

Veihøvler gjør et byks

For tredje kvartal akkumulert er det tilbakegang på alle underkategoriene med unntak av veihøvlere (+133%) og minidumpere (+12,5%), men dette er i utgangspunktet små kategorier som ikke gir store utslag på totalstatistikken.

Størst nedgang på valser

Størst tilbakegang akkumulert per tredje kvartal finner vi på undergruppene valsetog/anleggsvalser (-50%) og hjulstyrte dumpere (-40%), men også disse er små kategorier.

For gravemaskiner på belter har vi en akkumulert nedgang på 20% fra 1.403 solgte maskiner i 2019 mot 1.116 i år. Den nest største kategorien, minigravere på belter, har en tilsvarende nedgang fra 848 solgte maskiner i 2019 mot 688 hittil i år (-19%).

Innenfor segmentet gravemaskin på belter er det i tredje kvartal isolert kun størrelsen 24,1 – 28 tonn som har en svak vekst, mens det akkumulert hittil i år er en nedgang i samtlige kategorier.

Oslo øker igjen

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene og vi ser at det er store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i siste kvartal. Mens Oslo tidligere hadde en tilbakegang, har det i siste kvartal vært en økning på 36% i forhold til samme periode i 2019.

Vekst i vest og Telemark

I tillegg ser vi kraftig vekst i Sogn og Fjordane (+50%), Telemark (+32%) og Møre og Romsdal (+26%). I den andre enden av skalaen ser vi en kraftig nedgang i salget i Hedmark (-50%), Oppland (-45%) og Vest Agder (-45%). Det er i siste innrapportering en endring i hvilke fylker det selges mest anleggsmaskiner.

Det selges fortsatt flest maskiner til Akershus (168 stk), mens Rogaland (94 stk) har gått forbi Buskerud (85 stk) i siste kvartal.

Så langt i år:

Hittil i år har vi nå bare to fylker som fortsatt har vekst sammenlignet med samme periode i 2019 – Sogn og Fjordane (+31%) og Aust-Agder (+16%). Etter første halvår i år hadde også Finnmark vekst, men de har i løpet av det siste kvartalet hatt en svekket utvikling og har nå en svak tilbakegang på 3% sammenlignet med hittil i 2019. For utviklingen i Aust-Agder er det verdt å merke seg at Vest-Agder har hatt en tilbakegang i forhold til 2019 på hele 49%, og at vi derfor i den nye regionstrukturen har en tilbakegang for Agder totalt. Akkumulert hittil i år er fortsatt fylkene Akershus (535 stk), Rogaland (263 stk) og Buskerud (243 stk) de som det selges flest maskiner i.

Et ventet fall

Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling for kronekursen og utbruddet av covid-19 antas å ha forsterket nedgangen. MGFs medlemmer er likevel fornøyd med året sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt. Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men det er ikke ventet noen stor vekst i første halvår sammenlignet med 2020.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.141