23948sdkhjf

Utfordrende jernbanetunnel i Trøndelag

Deler av jernbanestrekningen mellom Trondheim og Værnes har lenge vært en vedlikeholdstung og rasutsatt strekning. Nå står snart en tunnel gjennom Gevingåsen ferdig. Den vil gjøre det både sikrere og raskere for passasjerene å reise på Nordlandsbanens søndre del.

Gevingåsen jernbanetunnel er første trinn i en modernisering av Nordlandsbanens søndre del. Byggeplanen for tunnelen ble ferdigstilt ved årsskiftet 2008/09 og i begynnelsen av mars ble tilbudskonkurransene på de første entreprisene avsluttet. I midten av juni fyrte Mika AS av den første tunnelsalven på det 4400 meter lange hovedløpet.

- Vi startet med forskjæringen ganske umiddelbart etter kontraktsinngåingen 15. mai 2009. Første tunnelsalve ble skutt 17. juni i fjor og 12. august i år hadde vi gjennomslag i tunnelen, sier Ulf Theander, prosjektleder hos Mika. Tunnelen er drevet fra tverrslag ved Muruvik hvor det er drevet vekseldrift mot Hell og Hommelvik. I tillegg er det drevet enstuffsdrift fra Hell.

- På stuff SØR mot Hommelvik brukte vi systematisk forinjeksjon 800 meter innover i fjellet. Dette gikk bra og vi jobbet oss ca. 30 meter innover hver uke, sier Theander. Så enkelt gikk det ikke nordfra.

Dårlig fjell

Theander forteller at de møtte på meget dårlig fjell mellom Muruvik og Hell, noe som blant annet medførte en periode hvor de brukte ti uker på 45 meter tunnel.

-Det gikk med mye tid til ekstra sikring i form av både sikringsbolter og armeringsbuer, sier Theander. Den nye jernbanetunnelen passerer på et sted kun 14 meter under E6 som går gjennom Helltunnelen.

Til sammen er det brukt 83 armeringsbuer, både prefabrikkerte og plassbygde.

Anleggsleder Ketil Myklebost hos Mika forteller at de har brukt ca. 35.000 sikringsbolter og ca. 22.000 m3 fiberarmert sprutbetong for å sikre tunnelen på best mulig måte. Som frost- og vannsikring blir det montert ca. 54.000 kvm PE-skum.

- I tillegg til PE-skum bruker vi en ny type vannsikring som heter Masterseal, ca. 40.000 kvm. Dette er en sprøytbar vanntetningsmembran som legges i en tykkelse på 3 mm. Utenpå dette legges et dekksjikt med sprutbetong på minimum 60 mm, sier Myklebost. På det meste ble det levert nesten 600 m3 betong i uka til tunnelprosjektet.

Enkeltspor

I tillegg til hovedløpet på 4400 meter er det bygget fire rømningstunneler på henholdsvis 540, 244, 200 og 360 meter. Sistnevnte er tverrslagstunnelen. Så totalt har Mika drevet 5744 meter tunnel på prosjektet som har en kostnadsramme på 635 millioner kroner. Summen på kontrakten Mika AS inngikk med Jernbaneverket Utbygging var på 382 millioner kroner.

Tunnelen er bygget for enkeltspor og har en sprengningsprofil på 62,8 kvm (T 8,5).

Det er tatt ut ca 340.000 m3 masse i forbindelse med prosjektet. All massetransport til mellomlager er utført av Mika AS. En annen entreprise har tatt massene videre til Værnes Lufthavn. Arbeider i dagsoner og underbygging i tunnel er utført av Tverås Maskin og Transport AS fra Stjørdal.

Entreprisen med tunnelen er delt opp i flere delentrepriser; tunnel, trebru på Hell, kulvert Hommelvik, spor og signal. Dagsoner og elektroinstallasjoner er underlagt Mikas kontrakt.

Mika har selv stått for driving av tunnel og hadde på det meste ca. 70 ansatte på prosjektet. Iberegnet underentreprenører var det totalt ca. 100 personer i arbeid da prosjektet gikk for fullt.

Etter gjennomslaget i august har Mika ansvaret for prosjektstyring og har lite egenproduksjon på anlegget

Større kapasitet

Når Gevingåsen tunnel blir tatt i bruk en gang neste sommer, blir det betydelig større kapasitet på jernbanestrekningen Trondheim - Stjørdal. Nåværende strekning er i dag en flaskehals på Nordlandsbanen. Når tunnelen står ferdig vil kapasiteten øke fra 5,4 opp til 8 tog i timen. Bieffekten av nyanlegget blir en tidsbesparelse på opptil fem minutter på samme strekning.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078