23948sdkhjf

Ser fremtiden lyst i møte

MEFs halvårsrapport viser at anleggsbransjen fortsatt går godt.

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har hvert halvår i flere år spurt de rundt 2000 medlemsbedriftene om blant annet ledig kapasitet til å bygge vei og VA-anlegg. Samtidig som svarene legges frem, legges også tall som omhandler blant annet kontrakter, omsetning, lønnsomhet og endringer i maskinparken.

På spørsmål om ledig kapasitet første kvartal 2013, svarte MEF medlemmer at de har ca. 40 % ledig kapasitet til veibygging. Dette er samme nivå som høstmålingene de siste fire årene.

Sjefsøkonom Stein Gunnes i MEF forklarte dette med at det er svært få prosjekter som legges ut i første kvartal. Dette har MEF tatt opp med myndighetene for å få en endring på, for å kunne skape mer forutsigbarhet i bransjen.

- Slik har det vært i mange år, så på den måten kan man si at det på en måte er forutsigbart, men det skaper en jo-jo-effekt. Etter vår mening kommer alt for få prosjekter ut i første kvartal.

Bedre forutsigbarhet for bransjen, så hadde tallet for ledig kapasitet vært lavere, sier Gunnes. Det er rundt påsketider og etter ferien det legges ut flest prosjekter. I januar var det kun 11 kontrakter, mens for august var tallet 68.

Bedret resultat

Konkurransen om kontrakter i regi av Statens vegvesen er på samme nivå som i 2011. I snitt har det i år (t.o.m. oktober) vært 3,7 tilbydere pr. kontrakt. Det er størst konkurranse om kontrakter i størrelsesorden 30-59 og 100-499 millioner kroner. Ca. 80 % av alle kontrakter er under 30 millioner. MEF mener det er viktig å videreføre bredden i kontraktstørrelsen, for at mindre entreprenører skal kunne ta på seg oppdraget som hovedentreprenører.

Det har vært en nedgang i antall kontrakter med anbudsfrist i år sett i forhold til i fjor. Til tross for nedgangen har omsetningen blant entreprenørene økt med 17 % første halvår.

Maskinentreprenørene i MEF kan vise til bedret økonomisk resultat i 2011 sammenlignet med 2010. Resultatet før skatt var i 2011 på 3,6 %, mot 2,8 % året før. Det er de minste bedriftene som kan vise til best resultat.

MEFs konjunkturbarometer viser at det fortsatt er en betydelig grad av optimisme i anleggsbransjen, med det er en negativ tendens.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.078