23948sdkhjf

Savner en plan

Han mener hele bransjen har et felles ansvar for å gi lærlingplasser og at myndighetene burde starte med 10-årsplaner for økt forutsigbarhet.

I 1997 startet han og svogeren, Lars Erik Lunde, opp Sarpsborg Park og Anlegg. De skulle holde på med småjobber innen grøntarealer og mindre gravejobber. Det var ikke noen målsetning eller drøm om å bli store, men i dag teller Sarpsborg Park og Anlegg 115 ansatte og har en maskinpark på 70 enheter hvor 40 av dem er gravemaskiner.

Optimistisk

Neste år vil bli budsjettert med 295 til 300 millioner kroner, så optimismen er på plass. Noe av grunnen til de tre magre årene har vært en oppbyggingsfase med endringer i organisasjonen. De har bygget opp kompetanse, en kostbar prosess som nå er i mål i form av økte ressurser på HMS, KS, utregning, stikking og planlegging. På maskinsiden ser de seg også ferdig oppbygget og de er inne i en fase med fornying.

Nok til alle?

Maskinparken består av Cat og en del Volvo. Merkevalgene er gjort ut i fra erfaringer opp igjennom, i tillegg til at det gjør det lettere å bytte ut maskiner når det trengs.

Jack synes selv at det norske markedet går bra, men han er klar over at det er litt for lite jobb for de store og for de små.

- Jeg føler at vi er i riktig størrelse nå og bedriften passer til jobber fra 10 til 200 millioner, forklarer han.

Store jobber

Av større jobber nevner han arbeidet med riksvei 108 i Fredrikstad som havnet på over 270 millioner, og på- og avkjøringsveier til E6 ved det nye fylkessykehuset utenfor Sarpsborg som nylig ble overlevert til 55 millioner kroner. I tillegg er de i full gang med arbeid på Ski Stasjon for Jernbaneverket, en jobb til 122 millioner. Med nye kloke hoder og ny kompetanse prøver de seg nå mer på jobber på og ved bane og han venter seg at mye av fokuset vil være rettet mot dette markedet fremover, men de er fortsatt store på vann og avløp.

Bypakker

Å arbeide for jernbaneverket medfører store krav, men gir også store muligheter fremover. Det er lærerikt og interessant og Jack ser det som viktig å gjøre et godt inntrykk på oppdrag som dette. De venter også på tilbakemelding på et anbud for Lambertseter-banen i Oslo. Fra det lokale nabolaget er det også knyttet stor interesse til bypakkene som kommer i 2014, både i Sarpsborg og Fredrikstad.

Jack forklarer at det er enklere med større jobber, det gjør det mulig å fordele ressurser og planlegge fremover. Det gir en roligere byggeplass og foretrekkes av flere grunner. Likevel lever man ikke bare med slike oppdrag, men de er svært gode å ha som fundamenter i driften.

Bevisst satsing

I firmaet er det nå syv lærlinger og satsingen på morgendagens arbeidskraft er helt bevisst fra Sarpsborg Park og Anlegg. De har et tett samarbeid med OKAB og Kalnes Videregående skole for å sikre seg gode lærlingemner, for han er godt klar over at det medfører mye jobb og oppfølging.

Han mener antallet nå er perfekt og synes det er ille artig å se folk som kommer opp og vil gjøre noe med dette yrket. Jack er ikke så opptatt av karakterene, men legger stor vekt på fraværet og oppførselen.

- Ut i fra det kan du forme det du måtte ønske, mener han.

Blått, hvitt og rødt

Noe gøy blir det også og vi trenger bare å nevne blå og hvite blomster, så vet Jack hva det dreier seg om. I en rundkjøring i Fredrikstad plantet nemlig Sarpsborg-firmaet blå og hvite blomster som kommer opp i et flott mønster hver vår. I de to byene med et av landets mest livlige lokalderbyer både i ishockey og i fotball, er blått og hvitt klart forbundet til Sarpsborg og rødt og hvitt er like klart forbundet med Fredrikstad.

Det ble det en del skriverier om i Fredrikstad Blad, men der kunne Jack vise til at de hadde fått beskjed fra vegvesenet om at det var slik det skulle være. Men det var jo litt moro, innrømmer han.

Brenner for avskaffelse

Om Jack skal nevne de største utfordringene i hverdagen er han ikke i tvil. Det er to faktorer, hvor den ene er helt umulig å gjøre noe med, været. Den andre faktoren er myndighetene, mulig å gjøre noe med, men fortsatt ganske tungt. Men han har en sunn innstilling til det og stresser ikke unødvendig.

- Jeg velger å ikke fokusere på det jeg ikke for gjort noe med og gjør det beste ut av ting, slår han fast.

For når det gjelder myndighetene er det særlig uforutsigbarheten og usikkerheten rundt tillatelser som kan gjøre dagen ekstra utfordrende. På et mer politisk nivå er Jack engasjert og brenner for å få fjærnet formueskatten på arbeidende kapital. Altså det at man blir skattelagt for å eie maskiner som er nødvendig for driften.

Det blir særlig en utfordring når bedriften går dårligere, noe som rammer de fleste bedrifter i perioder. Pågår det over flere år, tærer det på bedriftsøkonomien og privatøkonomien og bidrar til veldig negativ utvikling av bedriften.

Hva bransjen trenger

Avslutningsvis mener han det er på høy tid med økt anerkjennelse for entreprenørene og for det de gjør. Jack mener det bør gjøres en felles innsats for å få en høyere status og anerkjennelse for å få betalt for den jobben som gjøres. Han tror også at bransjen må stå samlet for å møte en ny utfordring i vår tid. Utenlandske selskaper er på full fart inn, bekymringen er hva dette vil gjøre med lønnsnivået og om myndighetene bare skal sitte å se på at dette skjer.

Som flere andre aktører savner Jack langsiktig planlegging fra det offentlige. Hva skjer de neste fem årene? Store svingninger ødelegger prisbildet, og mye annet. Man vet ikke mer enn det som står i ordreboka og han omtaler bransjen som en risikosport.

- Jeg savner en 10-årsplan for å slippe så mye rykk og napp, avslutter han med.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.079