23948sdkhjf

I 2016 om brukollapsen: Ytterligere tre bruer stengt

Etter brukollapsen i Sjoa i forrige uke har Statens vegvesen besluttet å stenge tre trebruer midlertidig i Akershus fylke.

I en pressemelding fra Statens vegvesen ble det mandag informert om at tre andre bruer nå er stengt.

– Vi har satt i gang et omfattende arbeid for å kontrollere andre trebruer i regionen. Vi har gjennom dialog med konsulentfirmaet Sweco Norge AS blitt kjent med at de har oppdaget en feil i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien bru på fylkesvei 507 i Dal i Akershus, forteller avdelingsdirektør Nils Audun Karbø i Statens vegvesen.

Føre var

- Denne bruen ble satt opp i 2011. Vi har i dag gjennomført en visuell inspeksjon av brua. Basert på våre egne inspeksjoner og informasjon fra blant andre konsulentselskapet Sweco har vi valgt å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Karbø sier også at man av føre var - prinsippet velger å stenge ytterligere to trebruer i Akershus, Fjell-Leet bru (privat veg) og Blakkesrud bru (privat veg). Disse to trebruene har tilsvarende konstruksjonsprinsipp som brua ved Sjoa. Statens vegvesen vil nå gjennomføre ytterligere kontrollberegninger av disse tre bruene.

- Det er ennå for tidlig å si nøyaktig hva feilen i beregningsgrunnlaget for Sundbyveien har å si for bæreevnen for brua. Inntil vi har mer fakta på bordet, velger vi å stenge brua midlertidig, sier Karbø.

Beklager ulempene

Avdelingsdirektør Nils Audun Karbø beklager ulempene den midlertidig stengningen ovenfor trafikantene.

- Vi ønsker å prioriterer sikkerheten og gjør det vi nå kan for å være sikre på at disse bruene ikke har redusert bæreevne som kan utgjøre en fare. Vi er nødt til å bruke noe tid på å få mer fakta på bordet før vi ser om det er nødvendig å gjøre tiltak og eventuelt hva disse blir, sier Karbø.

Ytterligere syv trebruer undersøkes

Statens vegvesen har også bestemt å undersøke ytterligere syv trebruer på Østlandet. Disse bruene er også fagverksbruer i tre, men har en annen teknisk løsning enn brua ved Sjoa.

-Så langt har ikke ingen indikasjoner på at det er feil på disse trebruene. Men for å være på den sikre siden, velger vil likevel å ta en grundig gjennomgang av disse bruene, forteller seksjonsleder Jon Henning Prestegård i Bruseksjonen i Statens vegvesen Region øst.

Den andre bruene som sjekkes er:

Hedmark fv 606 Evenstad bru

Hedmark fv 206 Ny Flisa bru

Akershus Statsrådveien

Akershus Sletta bru

Hedmark rv 2 Skubbergsenga bru

Oppland fv. 254 Tretten

Østfold rv. 111 Moumbekken bru

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.078