23948sdkhjf

Foreslår varslerbonus

Kristian Thaysen i BDO peker på varslingsbonus etter amerikansk modell som en egnet ordning for å avdekke korrupsjon og hvitsnippforbrytelser.

Kristian Thaysen leder den 17 mann sterke compliance- og granskingsavdelingen i revisjons- og rådgivningsselskapet BDO, som også er varslingsmottak for flere virksomheter. For et år siden uttalte han til Anleggsmagasinet at skuffende få har tatt inn over seg det nå ti år gamle varslerlovverket.

– Bygg og anlegg er fortsatt tungt belastede bransjer, der de verste virksomhetene er de som betrakter varsling som angiveri. Da har man slett ikke fattet poenget, sier Thaysen.

Han sier seg for en stor del enig med BI-professor og korrupsjonsjeger, Petter Gottschalk, som tidligere i år etterlyste langt kraftigere lut for å få bukt med alvorlig økonomisk kriminalitet, som nær sagt alltid involverer toppledelsen.

Prosent av bot

Thaysen tror at avsløringer er helt avhengig av folk som tar på seg byrden det er å varsle om kriminelle og kritikkverdige forhold. Norge trenger varslere.

Han mener det er gode grunner til å vurdere den amerikanske ordningen under «Whistleblower Protection Act» og varslingsbonus. Det betyr at varsleren tilkjennes en solid prosentandel av eventuell bot som ilegges virksomheten. I USA kan slike bøter dreie seg om mange millioner.

– Da begynner vi å snakke.

Thaysen tror en motivasjon som varslerbonus kan være positiv, siden all erfaring viser at varsleren kan oppleve store påkjenninger, både psykisk og økonomisk.

– Ledelse og medarbeidere må forstå at varsling er lojalt, og de riktige holdningene må komme fra ledelsen, en ledelse som ikke lukker øynene for problemene. Uten en toppleder som demonstrerer tydelige holdninger til temaet funker det ikke.

– Oppdager du kritikkverdige forhold bør du varsle. Næringslivet, samfunnet og demokratiet avhenger av det. Det er det avgjørende budskapet.

Enklere for kriminelle

Til tross for økt fokus på å forebygge har det ifølge Thaysen likevel blitt gradvis enklere å være økonomisk kriminell.

– Kriminaliteten har endret karakter. Først og fremst har digitaliseringen gjort spillerommet større, ulovlighetene er blitt vanskeligere å oppdage. De litt gammeldagse aktørene har vansker med å ta det nye risikobildet innover seg.

BDO-lederen mener at vi antagelig ikke engang er i nærheten av å se toppen av isfjellet. Det gjelder egentlig det meste, fra profittmotivert miljøkriminalitet til korrupsjon. Forretningshemmeligheter blir stjålet, anbudsdokumenter blir solgt, anbudsprosesser blir påvirket ulovlig.

– Og politiet har ikke nok ressurser, legger Thaysen til.

Fersk rapport

I januar i år ble det innført en forskriftsendring som fritar for konsesjonsplikten for varslingsmottak åpent for andre enn ansatte.

– Dette viser at varsling tas mer alvorlig av våre myndigheter, og at forholdene for varslere blir bedre.

Forholdene er likevel ikke bedre enn at en rimelig fersk Fafo-rapport viser at over 20 prosent av varslerne opplever represalier. Samme rapport oppgir at 39 prosent av norske arbeidstakere tror de vil oppleve store ubehageligheter hvis de varsler om kritikkverdige forhold.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094