23948sdkhjf

Dobbelt opp i Ringeriksbanen

Det blir 23 kilometer dobbeltspor i samme tunnel mellom Sandvika og Sundvollen når Ringeriksbanen bygges ut.

Bane NOR har besluttet tunnelkonsept for Ringeriksbanen. Tunnelen bygges med to tunnelløp, hvor begge jernbanesporene legges i én dobbeltsportunnel. I tillegg etableres det en parallell service- og rømningstunnel som har adkomst i hver ende ved Sundvollen i Hole kommune og ved Jong i Bærum kommune.

To alternative tunnelkonsepter for Ringeriksbanen mellom Sandvika og Sundvollen er vurdert. Begge variantene omfatter to tunnelløp fordi tunnelen ligger så dypt under Krokskogen at det er få muligheter for rømning ut i dagen.

I det ene alternativet legges jernbanesporene i to enkeltsporede tunneler mens tunnelkonseptet som er valgt bygges med en dobbeltsportunnel og en langsgående servicetunnel.

Skreddersøm

Bane NOR velger tunnelkonsept ut fra hva som er optimalt for den enkelte strekning. Prosessen er standardisert, mens valget av løsning er skreddersøm.

Lise Backer er prosjektsjef for tunnelstrekningen som går under marka fra Bærum til Hole. Hun forteller om en omfattende kartlegging i forkant av beslutningen om dobbeltsportunnel.

– Krav til hastighet, stigningsforhold og effektivt vedlikehold har vært viktig for valg av tunnelløsning. I tillegg er lokale forhold som topografi, geologi, hydrogeologi og omgivelser grundig kartlagt. Sikkerhet, kostnader og byggetid er selvsagt også gjennomgått. Etter den omfattende prosessen er vår konklusjon at en dobbeltsportunnel med langsgående service- og rømningstunnel er det konseptet som er mest optimalt for effektiv trafikkavvikling, drift og vedlikehold på Ringeriksbanen.

Påvirker ikke trafikken

Det er særlig vedlikeholdet av tunnelen prosjektsjefen trekker frem som gunstig for togpassasjerer som skal ta Ringeriksbanen.

– Dobbeltsportunnel med parallell servicetunnel gjør det mulig å bruke det ene løpet til rømning og adkomst for vedlikehold. En slik servicetunnel gjør at alt utstyr som ikke må ligge i toglinjen kan flyttes ut av sporet for vedlikehold og feilretting. Det betyr at vedlikeholdsarbeid kan bli gjort uten å påvirke togtrafikken, sier Lise Backer.

Hvilket tunnelkonsept som velges har innvirkning på hvordan den ferdige jernbanen kan brukes og vedlikeholdes. Lise Backer understreker at det er derfor Bane NOR velger tunnelkonsept først og ikke drivemetode, som i hovedsak er et spørsmål om hvordan tunnelen bygges.

– De aktuelle byggemetodene er tradisjonell sprengning eller bruk av tunnelborremaskin eller TBM. Dette vil bli besluttet på et senere tidspunkt i samarbeid med utførende entreprenør, sier Lise Backer.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.125