23948sdkhjf

Veidekke Entreprenør skal bygge E6 Arnkvern - Moelv

Styret i Nye Veier AS har bestemt at Veidekke Entreprenør går videre til konkretiseringsfasen for bygging av ny E6 Arnkvern-Moelv.

Kontrakten beløper seg til i underkant av 2 mrd. NOK eks. mva.

Med seg som rådgivere har Veidekke Sweco og Aventi. Tilbudssummen eksklusive opsjoner skal ikke overstige byggherrens makspris (BMP).

BMP for denne konkurransen er satt til 2,15 mrd. NOK eks. mva. Denne summen inkluderer alle kostnader, også skatter og andre offentlige avgifter.

Veidekkes tilbud var på 2,043 MRD NOK, som er 106 millioner lavere enn byggherrens makspris.

Besparelse

Det er tidligere kommunisert at Nye Veier ligger an til en total kostnadsbesparelse på 20 prosent for utbyggingen av E6 gjennom Hedmark.

For strekningen Kolomoen til Moelv, som Arnkvern-Moelv er en del av, er besparelsen anslått til 1,7 mrd NOK eks. mva, i følge pressemeldingen fra Nye Veier.

Konkurransen om bygging av E6 Arnkvern-Moelv ble kunngjort 08. desember i fjor. Ni entreprenører søkte om å bli prekvalifisert.

Etter en grundig evaluering gikk Hæhre Entreprenør AS, Veidekke Entreprenør AS, NCC Norge AS og AF Gruppen Norge AS videre i prosessen. Alle fire leverte tilbud innen fristen 9. juni.

Hæhre avvist

Tilbudet fra Hæhre Entreprenør ble avvist fordi det ikke var innenfor byggherrens makspris (BMP).

Pris vektet 25 prosent

Nye Veier AS stiller strenge krav til entreprenøren når det gjelder HMS og samfunnsansvar. I konkurransen har pris kun blitt vektet 25 prosent når byggherrens makspris er nådd.

- Ved å involvere entreprenør og rådgivere tidlig i teknisk utførelse, har vi oppnådd gode løsninger og lavere kostnader. Vi registrerer at Veidekke Entreprenør har satt seg godt inn i strekningen, lokale forhold og både mulighetene og utfordringene som er til stede. Det har spesielt gitt gode løsninger for økt trafikksikkerhet i gjennomføringen, sier prosjektdirektør Øyvind Moshagen.

Veistrekningen er på 24 km:

Arnkvern – Brumunddal ferdigstilles sommeren 2020, mens Brumunddal – Moelv skal stå klar sommeren 2021.

I konkretiseringsfasen skal Veidekke Entreprenør presentere sin plan for kontraktarbeidet og måloppnåelsen. Kontrakten planlegges signert 3. oktober.

E6 ARNKVERN – MOELV:

Delstrekningen Arnkvern – Moelv skal ferdigstilles i 2021. Strekningen er 24 km. Strekningen går gjennom Ringsaker kommune i Hedmark fylke. Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt tre reguleringsplaner for E6 Arnkvern – Moelv. Reguleringsplanene er tilgjengelig på

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.079