23948sdkhjf

Slår sammen kontraktene

Kostnadsanslaget på den nye hovedkontrakten for Nordøyvegen er to milliarder kroner.

De to største kontraktene på fv. 659 Nordøyvegen i Møre og Romsdal blir slått sammen til en hovedkontrakt og er planlagt lyst ut første kvartal 2018.

Bakgrunnen for valget er bla. at en entreprenør da får kontroll på all bygging på prosjektet.

Optimal drift

- Det gjør at entreprenøren som får kontrakten kan optimalisere driften og drive mer rasjonelt enn om det hadde vært to ulike entreprenører, forteller prosjektleder Marianne Nærø i Statens vegvesen.

Alle de tre tunnelene kommer nå i samme kontrakt og entreprenøren kan drive vekseldrift ut fra hva som er mest effektivt.

To milliarder

Kostnadsanslaget på den nye hovedkontrakten for Nordøyvegen er to milliarder kroner, eks. mva. Kostnadsanslag for byggeklare prosjekt har en usikkerhet på 10 prosent. Det betyr at Statens vegvesen har vurdert kontrakten til å ligge mellom 1,8 og 2,2 milliarder kroner, eks. mva.

Bedre logistikk

En kontrakt gir også mindre utfordringer med logistikken på Fjørtofta, der grensen mellom kontraktene i utgangspunktet var tenkt. Entreprenøren kan planlegge bruken av ferja og trenger mindre areal til blant annet riggområde på øya enn om to entreprenører konkurrerte om kapasitet og plass.

Hovedkontrakten på Nordøyvegen inneholder bygging av:

Lepsøybrua, 800 meter lang høybru frå Skjeltene på fastlandet over skipsleia til sjøfylling mot Lauka og Hestøya.

Laukebrua, en 109 meter lang bro som ligg rett sørøst for Lauka og Lisjelauka.

Hamnaskjersundbrua, en 200 meter lang bro som ligger i Hamnaskjersundet.

Haramsfjordtunnelen fra Hestøya til Austnes, 3500 meter.

Nogvafjordtunnelen, fra Longva på Flemsøya til Fjørtofta, 5730 meter.

Fjørtoftfjordtunnelen, fra Fjørtofta til Myklebust på Harøya, 3680 meter.

Burbergtunnelen, miljøtunnel på Fjørtofta 170 meter.

Vei på sjøfylling over Lepsøyrevet, totalt 2735 meter.

3100 meter ny vei over Fjørtofta.

Fire kontakter på forberedende arbeid ble lyst ut i juni og fristen for å levere tilbud er i slutten av august og begynnelsen av september. I tillegg vil elektroarbeidet på prosjektet bli lyst ut i en egen kontrakt.

FV. 659 NORDØYVEGEN:

Hensikt: Nordøyvegen gir fastlandssamband til rundt 2900 menneske. 10 000 innbyggjarar i kommunane Haram og Sandøy blir knytt nærare saman.

Finansiering: Kommune, Privat, Bompenger, Fylke, RDA-midler, Ferje- og hurtigbåtsubsidier

Totalkostnad 3,80 mrd. kr

Oppstart Høsten 2017

Antatt åpnet 2023

Fase Tilbudsfase

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078