23948sdkhjf

«Tull fra ende til annen!»

Saken om «farlig overtid» ga uvanlig mange og «heite» kommentarer på Facebook. Som denne: «Vi sku jo vært daue!»

Én time overtid øker ulykkesrisikoen dramatisk med 50 prosent, og det er ikke blitt bedre siden undersøkelsene startet for snart ti år siden. Saken ble publisert på Tungt.no på fjorårets nest siste dag.

En snart ti år gammel rapport konkluderte med at arbeidstid over åtte timer raskt øker risiko for ulykker med 50 prosent, og at effekten øker utover i arbeidstiden. En over 12 timer lang arbeidsdag øker risikoen med etthundre prosent.

Tone Eriksen, spesialist i arbeidsmedisin ved Arbeidstilsynet Østfold og Akershus, er bekymret for at utviklingen ikke er blitt mer positiv med årene, og etterlyser strengere arbeidstidsbestemmelser.

− Overtid gir helt klart økt risiko, både for å gjøre farlige feil i arbeidet, men også for sykdom på sikt, for eksempel diabetes og hjerte/karsykdom.

Rett fra levra

Arbeidsmedisinerens informasjoner mottar lite støtte i kommentarfeltene. En stor mengde kommentarlystne varierer fra oppgitte til syrlige. Her er noen eksempler:

«Er glad for at jeg vokste opp da det var mulig å jobbe. Og det er bra at det er kommet lover og reguleringer, men i dag er der så mange at en kan bli dårlig av å finne ut om en er innenfor.»

«Kanskje dom i arbeidstilsynet sku starte eget firma, hadde vel vøri konkurs to uker før dom hadde starta av folk og for folk som ikke vil jobbe.»

«Er det virkelig så mange nordmenn som jobber så mye i dag at det kan bli noe sikkerhetsrisiko? Synes det ser ut som de fleste står i kø på veg til jobb mellom 0700 og 0900 og mellom 1400 og 1600, jeg.»

«Jeg har konkludert at i oslo må en normal arbeidsdag være fra 10 til 13. Og at det er lunch fra 11 til 12. Og da kommer visst enkelte av dem opp med ideer som dette om at de jobber for mye.»

«Arbeid gir også glede og livslyst. Det firkanta lovverket fra EU gjør meg flyforbanna og en mye mer farlig trafikant enn å jobbe slik jeg vil. Mener nå jeg da.»

«Har man arbeidslyst og føler seg frisk må det da vel får helvete være greit og jobbe litt mer enn de allerede alt for strenge arbeidstidsbestemmelsene. Det virker som om de tror AS Norge kan driftes mellom 9-17.»

«Hadde detta vært sant, hadde vi vært daue…tull.»

«Men dette er vell et signal om at folk i Arbeidstilsynet er overbemannet og har ledig kapasitet. Huff å huff.»

«Det er ikke mindre farlig å sitta hjemme i go-stolen tror jeg. I dagens samfunn er det tryggeste å spikre seg inne i kista med en gang virker det som.»

Andre er mer nyanserte.

Som Julie Brodtkorb, adm. direktør i MEF:

«Overtidsarbeid vil av og til være nødvendig for å sikre fleksibilitet i produksjonen, men det må selvsagt skje innenfor lovens rammer. Som bransjeorganisasjon er MEF skeptisk til utstrakt bruk av overtid. Det skaper uforutsigbarhet for arbeidstakerne og er kostnadsdrivende for bedriften. I verste fall kan utstrakt bruk av overtid være ulovlig.

Vår rolle er å oppfordre medlemsbedriftene til lovlig og fornuftig bruk av overtid. I stedet for overtid anbefaler vi heller at bedriftene benytter seg av arbeidstidsordninger hvor arbeidstiden gjennomsnittsberegnes. Det gir en bedre forutsigbarhet med hensyn til antall timer som skal arbeides hver dag og det resulterer i lavere kostnader. Arbeidsgiver skal alltid vurdere om arbeidstidsordningen er forsvarlig. Ved bruk av slike ordninger vil en derfor i større grad kunne forsikre seg om at arbeidstakerens helse og sikkerhet blir ivaretatt.»

Og NLFs adm. direktør, Geir A. Mo:

Lastebilsjåfører er underlagt reglene om kjøre- og hviletid, som er skapt nettopp med tanke på at det ikke skal oppstå situasjoner der man blir sliten og uoppmerksom bak rattet. I motsetning til mange andre yrkesgrupper må man ta lovpålagte pauser innenfor strenge tidsrammer, nettopp for å senke ulykkesrisikoen. Uansett hvilke avtaler om overtid og forskyvd arbeidstid man legger til grunn for et arbeidsforhold vil reglene om kjøre- og hviletid være de samme. Vi mener det viktig at myndighetene håndhever disse, ved å utføre hyppige kontrollerer og sanksjonerer mot useriøse bedrifter som presser sjåførene sine til å bryte reglene.

Våre medlemsbedrifters ansatte er på veien døgnet rundt for å få samfunnet til å fungere. Dersom summen av alt transportarbeid på norske veier skulle blitt utført samtidig i en 8-4 syklus ville det medføre det komplette kaos og slik sett virkelig bidra til økt ulykkesrisiko.

Jeg mener det er viktig å ta tak i varebilbransjen, som i dag er fullstendig uregulert. NRK kunne for kort tid siden blant annet melde om et skrekkeksempel der en storkontroll avdekket en varebilsjåfør som hadde kjørt 1000 km i løpet av et døgn. Dette kan man gjøre helt lovlig i dag, siden biler under 3,5 tonn ikke er underlagt noen form for kjøre- og hviletidsreglement.»

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.063