23948sdkhjf

2018 - 2023: 200 milliarder kroner:: 50 store riksvegprosjekter fra 2018-2023

50 store vegprosjekter kommer i arbeid på riksvegene – 30 åpner i løpet av perioden.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

På Statens vegvesens egne sider ble det i går lagt ut en oversikt over beløpene og fordelingen i denne handlingsperidoen.

200 milliarder kroner

-Våre budsjetter blir om lag 200 milliarder kr i perioden, et årlig gjennomsnitt på 33 mrd. kr. for å bygge nytt og ta vare på alt vi har. Vi skal i seksårsperioden åpne 440 km ny veg. Det betyr at mange får etterlengtede forbedringer over hele landet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Etterslep på riksveier: 33 milliarder

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er fortsatt betydelig. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet. Etterslepet på riksveg er anslått til 33 mrd. kr. Halvparten er knyttet til tunnelene.

11,3 millarder til tunneler

Bevilgningene til vedlikehold av vegnettet øker med om lag 20 prosent.

Fornying av riksvegtunneler tar en stor del av midlene. Av vedlikeholdsmidler går om lag 11,3 mrd. til tunneler og om lag 1,9 mrd. kroner til vegfundament, vegdekke, drenering, bruer, ferjekaier, vegutstyr og miljøtiltak. Klimaendringene øker behovet for fornying av drenering, grøfter, kummer og rør. Styrket drift, vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslep, er en sentral del av klimatilpasningsarbeidet.

Abonner på AnleggsMagasinet

Nøkkeltall:

Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).

Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr i bompenger i perioden.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.

23,3 mrd. kr skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr til fornying.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.109