23948sdkhjf

50 store riksvegprosjekter:: Skal bygge for 135 milliarder frem til 2023

50 store vegprosjekter vil være under arbeid på riksvegene, og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets handlingsprogram for 2018–2023.

Bevilgningene til Nye Veier AS sine prosjekter er i tillegg 31 milliarder kroner pluss inntekter fra bompenger i perioden.

Vegvesenets handlingsprogram er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan (NTP). NTP gjelder for 12 år, mens handlingsprogrammet har et perspektiv på 6 år.

- I 2023 skal ha vi ha 25 færre drepte og hardt skadde som en følge av innsatsen, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Investeringene i vegnettet sammen med kampanjer, kontroller og sikrere kjøretøy vil bidra til trekke tallene ytterligere nedover, fremholder vegdirektøren.

Storsatsning i byene

Statens vegvesens handlingsprogram viser regjeringens store satsing på 28 milliarder kroner til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

Vegvesenets prosjekter over 500 millioner som åpnes i perioden 2018-2023:

Rv 110 Ørebekk - Simo: Østfold

E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum: Buskerud/Oppland

E18 Bommestad - Sky: Vestfold

E18 Varoddbrua: Vest-Agder

E39 Eiganestunnelen: Rogaland

Rv 23 Dagslett - Linnes: Buskerud

Rv 282 Holmenbrua: Buskerud

E39 Svegatjørn - Rådal: Hordaland

E39 Bjørset - Skei: Sogn og Fjordane

E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra: Møre og Romsdal

E39 Lønset – Hjelset: Møre og Romsdal

E134 Damåsen - Saggrenda: Buskerud

E134 Gvammen - Århus: Telemark

Rv 13 Ryfast: Rogaland

Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand: Telemark

E16 Sandvika - Wøyen: Akershus

E16 Bjørum - Skaret: Akershus og Buskerud

E16 Bagn - Bjørgo: Oppland

E6 Vindåsliene - Korporalsbrua: Trøndelag

E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen: Trøndelag

Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger: Trøndelag

Rv 4 Roa - Gran grense, inkl Jaren – Amundrud - Lygnebakken: Oppland

E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt: Møre og Romsdal

E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo - Brattåsen - Lien: Nordland

E6 Helgeland nord: Nordland

Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset: Nordland

E6 Hålogalandsbrua: Nordland

E6 Sørkjosfjellet: Troms

E6 Kvænangsfjellet: Troms

E6 Tana bru: Finnmark

Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS): Hedmark

Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS): Hordland

Intelligent transport

Den teknologiske utviklingen går fort, og intelligente transportsystemer åpner for nye muligheter for at biler «snakker sammen» og mottar informasjon om vegforhold. De store mengdene trafikkdata Vegvesenet samlet inn kan utnyttes til et mer intelligent transportsystem.

Vegvesenet skal iverksette piloter som skal teste hvordan ny teknologi kan effektivisere transportsystemet. Som myndighet for veg og trafikk skal vi arbeide med lovverk, data, personvern og standardisering, påpeker vegdirektøren.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder kroner. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet.

Abonner på AnleggsMagasinet

Investeringer:

105 km ny firefelts veg.

440 km ny veg åpner for trafikk.

280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket.

60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

Vegvesenets store prosjekter i perioden

E18 Retvet – Vinterbro Akershus

Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 Akershus og Buskerud

E18 Lysaker - Strand – Ramstadsletta Akershus

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen Vest-Agder

E39 Ålgård – Hove Rogaland

E39 Smiene - Harestad Rogaland

E39 Rogfast Rogaland

E39 Myrmel - Lunde Sogn og Fjordane E134 Røldal - Seljestad Hordaland

E16 Skaret – Hønefoss Buskerud

E16 Stanghelle - Arna Hordaland

E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa - Otta Oppland

E136 Flatmark – Monge – Marstein Møre og Romsdal

E136 Breivika – Lerstad Møre og Romsdal

E6 Megården – Mørsvikbotn Nordland E8 Sørbotn – Laukslett Troms

Nøkkeltall

Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).

Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr. for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr. i bompenger i perioden.

I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.

23,3 mrd. kr. skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr. til fornying.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094