23948sdkhjf

Venstres makt skremmer

Norsk Bergindustri reagerer kraftig på at den nye regjeringen varsler stopp i nye sjødeponier, og peker anklagende på Venstre.

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Elisabeth Gammelsæter finner det gledelig at regjeringen har vedtatt en positiv holdning til mineralutvinning, men synes det likevel er svært skuffende at det ikke vil bli gitt nye tillatelser til sjødeponier i inneværende stortingsperiode. Hun mener regjeringens nye holdning skaper umiddelbare utfordringer for flere av Norsk Bergindustris medlemmer, og markerer en ny retning for regjeringens næringspolitikk.

Fratatt muligheten

− Regjeringen har vedtatt å være positive, men det er i den konkrete forvaltningen av hver enkelt sak den faktiske politikken blir til. Her har regjeringen fratatt Miljødirektoratet muligheten til å gi tillatelser de selv nylig sto sammen med bransjen om å fronte i Europa som «best practice», sier Gammelsæter.

Hun mener undervannsdeponi handler om masser som legges på bunnen av en fjord er fysisk og kjemisk stabile. De kan ikke rase og ikke lekke. Erfaring viser at livet er tilbake få år etter avsluttet deponi. Norske mineralforekomster ligger ved kysten, og det er en fordel for å frakte produktene ut til kundene.

− Med vår topografi er det også en utfordring å få til gode deponier på land. Vi har en fysisk mulighet til å bruke havbunnen der dette egner seg. Norske sjødeponier overvåkes svært strengt, og Norsk Bergindustri mener at sjødeponi kun skal velges når dette er den beste løsningen.

Venstres gjennomslag

Deponering under vann er i gitte tilfeller det beste alternativet, hevder Gammelsæter, og peker på at de senere års utslippstillatelser tar hensyn til det. I forrige stortingsperiode kom det krav om at både land- og sjødeponi skulle konsekvensutredes i det enkelte prosjekt, men nå har Venstre fått gjennomslag for ikke å gi flere tillatelser om sjødeponi i inneværende periode.

− Det er ikke bare problematisk for industrien og miljøet, som nå vil lide under at utslippstillatelser bare kan gis på land, men også for Høyre som har investert mye politisk kapital i sin kunnskapsbaserte tilnærming til næringsutvikling.

Norsk Bergindustri har gitt regjeringen skryt de senere årene for å legge kunnskap og fakta til grunn for sine vurderinger, ikke løse påstander og aktivisme.

− Med Venstre i regjering er tonen åpenbart en annen. Dessverre ser Høyre og Fremskrittspartiet bort fra sine egne argumenter for å vedta prinsipiell symbolpolitikk.

Unødig trangt

Norge og verden for øvrig har et enormt og stigende behov for mineralske råstoffer. Norsk Bergindustri mener Norge har alle muligheter til å ta en mer framskutt posisjon i framtidens mineralproduksjon, men trenger rammebetingelser som styrker, ikke svekker landets internasjonale konkurranseevne.

− Næringspartiet Høyre og Venstre, som hevder å stå de små og mellomstore bedriftene bi, gjør rammene for utviklingen av norsk mineralnæring trangere uten grunn. Dermed overlater vi mer av ansvaret for framtidens mineralproduksjon til andre, og dermed arbeidsplasser, skatteinntekter og effektiv, bærekraftig utvinning, sier Elisabeth Gammelsæter.

På sin hjemmeside står oppført Venstres 25 viktigste gjennomslag i regjeringsforhandlingene på Jeløya. Nr. 16 lyder slik: «Ingen nye utslippstillatelser for gruveavfall/sjødeponi i perioden, og utrede forbud mot nye sjødeponi i Norge».

Landets nye klima- og miljøminister, Ola Elvestuen, er fornøyd, og mener det er liten tvil om at regjeringsplattformen samlet sett har en sterk, borgerlig klimaprofil.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.062