23948sdkhjf

Anlegg må lære fra bygg

BETRAKTNINGER: Når den norske nybil-parken i 2025 går på fornybare drivstoffkilder, hvilken rolle vil utbyggingen av den norske veginfrastrukturen spille i klimaregnestykket?

SSB-statistikk viser at vegtrafikken sto for utslipp av 9.9 millioner tonn CO2 i 2016, 18.6 prosent av de totale klimagassutslipp fra norsk territorium.

Nasjonal Transportplan tilrettelegger for investeringer nesten tusen milliarder kroner, og Nye Veier er etablert som en slank byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveger, altså bygger mer veg for færre kroner.

Neste bølge

Forskingssjef Berit Laanke i SINTEF Byggforsk sier at neste bølge vil rette fokus mot utbygging av veginfrastrukturen, både byggeprosessen i seg selv, men ikke minst materialbruk. Fossilfri bygge- og anleggsplass har allerede blitt et kjent uttrykk i sektoren, mye takket være Oslo kommunes strategiske satsning på fossilfritt utstyr og maskiner ute på kommunale byggeprosjekter. Her er det fokus på elektrifisering av utstyr, fossilfritt drivstoff og fossilfri oppvarming av råbygget.

Men potensialet er større. Anleggssektoren har stort forbruk av fossile energikilder, primært til masseforflytning og materialtransport. I 2015 omsatte anleggssektoren for 58 milliarder NOK (SSB) og sysselsatte over 20.000 personer. De aller fleste av disse satt sannsynligvis i et tungt kjøretøy mens de var på jobb.

Lær av bygg og transport

Byggsektoren har lenge satt sin aktivitet i et livsløpsperspektiv med hensyn til miljøbelastning. Bygg miljøsertifiseres og energieffektiviseres, byggeprosessen effektiviseres gjennom digitalisering og produksjonsprosesser optimaliseres. Sirkulær økonomi introduseres for å redusere ressurs- og råvareforbruk. Avstanden mellom anlegg og bygg burde ikke være lenger enn at tiltakene kan overføres.

Likevel lot ikke kommentarene vente på seg da både Pon og Nasta lanserte elektrisk gravemaskin for anleggssektoren vinteren 2017/18.

Hvorfor har ikke bransjens egne medarbeidere tro på at anleggsmaskiner kan drives fossilfritt når AVINOR lanserer elektriske fly innen 2040 og ferjer og skip allerede jobber med hydrogenløsninger og induktiv batterilading?

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.078