23948sdkhjf

ryfast: Eiganestunnelen overtatt

Overtakelsesprotokollen er signert i den største enkeltkontrakten i Ryfast-prosjektet.

Mandag 07. januar signerte prosjektleder Gunnar Eiterjord og prosjektleder Sverre Nergård fra Stangeland/Implenia overtakelsesprotokollen for Eiganestunnelen.

Kontrakten på 2 milliarder kroner er den største enkeltkontrakten på Ryfast-prosjektet.

Det er store tall på alt arbeidet som er gjennomført:

Tunnel:

Tunnelsprengning: ca. 825 000 pfm3

Injeksjon: ca. 3 mill kg

Sikringsbolter ca. 123 000 stk

Sprøytebetong: ca. 58 000 m3

Vann/frostsikring: ca. 160 000 m2

Veggelementer i betong: ca. 80 000 m2

Kabelbru: ca. 14 000 m

Sandfangkummer: ca. 210 stk

Inspeksjonskummer: ca. 185 stk

Vannkummer: ca. 80 stk

Grøfter: ca. 14 000 m

Vannledning: ca. 10 000 m

Drens- og overvannsledning: ca. 12 000 m

Vaskevannsledning: ca. 15 000 m

Pumpeledning: ca. 4 500 m

Trekkerør: ca. 116 000 m

Utfylling Jåttåvågen: 1 000 000 uam3

Dagsone:

Sprengning: ca. 200 000 pf m3

Rundkjøring med undergang i Madlavegen

Rundkjøring ved Kiellandsmyra

Rundkjøring ved Gamlingen

Rundkjøring Schancheholen

4 –felts vei, ca. 1 550 m

Ramper, ca. 700 m

Utvidelse ramper og eksisterende veger, ca. 700 m

Sykkelstamveg: ca. 1050 m

Park, grøntanlegg og fordrøyningsbasseng.

Støyskjermer: ca. 4950 m2

Miljøkulvert ca. 160 m.

Undergang sykkelstamveg

Trekantundergang Madlavegen med vanntette ramper

7 portaler, samt vanntette trau.

Grøfter: ca. 15 500 m

Drensledning: ca. 7000m

Ledninger: ca. 8500 m

Sandfang: ca. 230 stk

Kummer: ca. 140 stk

Spesialkummer: 9 stk

Fordrøyningstank: ca. 10 x 70 m

Spunting: ca. 8500 m2

Konstruksjoner:

Fylling inntil konstruksjoner: ca. 119 000 m3

Membran prefabrikert: ca. 30 000 m2

Membran Topeka: ca. 17 000 m2

Forskaling: ca. 66 500 m2

Armering: ca. 6 500 tonn

Betong: ca. 39 000 m3

Betongavretting på løsmasser: ca. 23 000 m2

Stålkjernepeler: ca. 300 m

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.094