23948sdkhjf

Tunnelstein fra Ryfast ble parker og industriområde

Det er tatt ut fire millioner kubikkmeter med stein fra Norges største tunnelprosjekt, Ryfast. Tunnelmassene er brukt til både industriområde og friluftsområde i nærmiljøet.

Det mest synlige nye friområdet som er blitt bygd, er parken over Miljøkulverten over E39. Den binder sammen to store friområde nær Stavanger sentrum – Vålandsskogen og Mosvatnet.

– Når vi først etablerte lekterkai og utskipingsområde på Kuneset, som den gang var på åtte dekar, fant vi i samarbeid med kommunen ut at løsningen var å opparbeide dette som et flott, nytt friluftsområde for innbyggerne på Hundvåg. I sluttfasen har vi lagt ned mye ressurser i et brukervennlig friområde, godt tilpasset landskapet, sier prosjektleder Gunnar Eiterjord.

Det meste i sjøen

I desember åpner Ryfast, som består av tre tunneler: Eiganestunnelen, Hundvågtunnelen og Ryfylketunnelen. Totalt er det bygd 52.281 meter tunnel, og det er fyrt av om lag 18.000 salver. Resultatet er enorme mengder tunnelmasse.

– All masse er brukt til samfunnsnyttige formål. Vi har fylt ut det aller meste i sjøen, og dette har blitt til 330 dekar med nye industriområder. Vi har også laget nye flotte friområder i Stavanger, som på Kuneset i Hundvåg bydel, der det har blitt en ny park på 31 dekar, sier Eiterjord.

Utfordrende i by

– Å bygge gigantprosjektet i en by har vært utfordrende, men med god planlegging og dyktige entreprenører har arbeidet blitt utført uten store problemer.

Massene som er tatt ut i sørenden av Ryfylketunnelen, er frakta med lektere til Buøy. 829 000 kubikkmeter tunnelmasse er nytta for å fylle ut et 100 dekar stort nytt industriområde. Buøy er et av Stavangers største næringsområde med Rosenberg Verft som den største enkeltbedriften.

– Løsningen med lektertransport fra Kuneset ble valgt, fordi det ville vært negativt med tanke på miljø- og trafikktryggleik i lokalmiljøet, om en skulle kjøre all overskuddsmasse vekk med lastebil via lokalvegnettet og sentrumsgatene, forteller Eiterjord.

250 lastebiler i døgnet

Massene fra Eiganestunnelen har blitt brukt til å fylle ut i Jåttåvågen, som er et annet stort område for boliger og kontorer i Stavanger. På det meste gikk det 250 lastebiler i døgnet fra transporttunnelen som lå nær sentrum, og på den sterkt trafikkerte E39.

Transporten av en million kubikkmeter tunnelmasse foregikk uten et eneste uhell, og planen for det 100 dekar store området er å tilby boligtomter og opparbeide store grøntområder for de som bor i bydelen.

Det er også fylt ut store næringsområde i Ryfylke og en vik i Stavanger sentrum. Alt er gjort i samarbeid med private utbyggere og Stavanger kommune.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156