23948sdkhjf

Innlandets største veikontrakt

Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbyggingen av 23 kilometer firefelts motorvei fra Roterud til Storhove. Oppdraget har en anslått verdi på 3,7 milliarder kroner (ekskl. mva.), og blir Innlandets hittil største veikontrakt. Det blir anleggsstart i 2021.

Nye Veiers utbygging av E6 Roterud – Storhove inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.

– Vi mener dette er en attraktiv kontrakt for markedet. Kontrakten består av både veibygging, tunnelbygging og bygging av ny bru over Lågen. I tillegg skal entreprenøren også stå for regulering og prosjektutvikling i samarbeid med Nye Veier, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Vestsiden av Lågen

Det er laget kommunedelplan for strekningen, der det er bestemt at den nye veien skal følge eksisterende E6 fra Roterud til Øyresvika, mens veien skal gå i ny trase på vestsiden av Lågen forbi Lillehammer og frem til Storhove.

– Prosjektet består av 18 kilometer vei i dagen, litt over fire kilometer med tunnel fra Øyersvika til Trosset, ny bru på ca. 700 meter over Lågen ved Lillehammer, samt 19 mindre konstruksjoner og tre store kryss. I tillegg skal veien gå gjennom Lågendeltaet naturreservat, noe som i seg selv krever ekstra fokus og aktsomhet, påpeker Moshagen.

Ferdig i 2025

Strekningen inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer og er det andre store prosjektet Nye Veier igangsetter i Innlandet. Når motorveien står ferdig fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland tar det kun 30 minutter å kjøre mellom Mjøsbyene, mens reisetiden for langveisfarende, eksempelvis til og fra Nordvestlandet, vil spare omtrent 20 minutter.

– Når prosjektet som helhet ferdigstilles i 2025 reduseres reisetiden mellom mjøsbyene betydelig, samtidig som vi får en trygg og sikker vei med forutsigbar fremkommelighet, sier Moshagen.

Entreprenøren tidlig med

– I Nye Veier har vi god erfaring med å involvere totalentreprenøren så tidlig som mulig. På denne måten får vi utnyttet entreprenørens spisskompetanse innen veifagene, samtidig som vi sparer tid og penger gjennom effektiv optimalisering av prosjektet, opplyser Moshagen.

Nye Veier gjennomfører konkurransen om oppdraget etter BVP-metoden (Best Value Procurement).

Frist 27. mai

– Vi har etter hvert god erfaring med BVP i våre anskaffelser. Metoden sikrer at vi velger den beste leverandøren for å nå målene i prosjektet. Metoden sikrer eierskap, involvering og god risikoforståelse hos leverandøren, mener Moshagen.

Byggherrens budsjettpris for kontraktsarbeidet, eksklusive opsjoner og regningsarbeider, er satt til 3,750 milliarder kroner. Leverandørene må melde sin interesse til Nye Veier innen 27. mai 2019.

Konkurransene for utbygging av strekningene Moelv – Roterud og Storhove – Øyer blir offentliggjort senere i år.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.25