23948sdkhjf

fag & forskning: Svart, grønn asfalt

Asfaltproduksjonen må være så miljøvennlig som mulig. Gjenbruk og lavtemperaturasfalt har derfor seilt opp som to hovedsatsninger i det norske asfaltmiljøet de siste årene.

Anne Lise Vaa, Lemminkäinen Norge

Vi jobber for å utvikle en asfaltproduksjon som sparer miljøet, asfaltarbeidernes helse og holder energiforbruket nede. Samtidig skal asfalten holde like høy eller høyere kvalitet enn før. Dette får vi til ved å gjenbruke asfaltmasser og produsere asfalt ved lavere temperatur enn det som har vært normalt tidligere.

Kvalitet alltid har vært viktigste kriterium for både Statens vegvesen og asfaltprodusentene. Det er noe av forklaringen på at Norge har vært mer forsiktig med gjenbruk av asfaltmasser og lavtemperatur som produksjonsmetode sammenliknet med flere andre land. I Norge har man har vært redd for å kompromisse på kvaliteten.

Gjenbruk og lavtemperatur er ikke noe nytt i Norge, det nye er at vi satser på asfaltgjenbruk av høyeste kvalitet, kombinert med lavtemperaturproduksjon.

Svake på gjenbruk

I Norge har gjenbruksmasse fra asfalt, asfaltgranulat, stort sett vært brukt til andre formål enn bilveiene, som for eksempel kantfyllmasse, på turstier, traktorveier eller som forsterkningslag.

I Norge har det tradisjonelt vært et ressursspørsmål som vi ikke har trengt å bry oss så mye om på grunn av god tilgang til stein av topp kvalitet. Gjenbruksnivået i Norge ligger langt under nabolandene Danmark og Finland, som har en veldig høy prosentandel gjenbruk.

I Finland ikke har lov til å legge ut gjenbruksmassen kaldt, den må kjøres gjennom varmebearbeiding i asfaltfabrikk før den kan gjenbrukes. I Danmark må de importere høykvalitetstein fra land som Norge, og derfor blir det svært viktig å bruke asfalt av høy kvalitet om igjen.

I Norge brukes derimot steinmaterialer med motorveikvalitet til lavverdige formål som gangstier. Det er å kaste bort gode ressurser. Lemminkäinen satser nå tungt på gjenbruk, og gjenbruksanlegg er nå installert ved de aller fleste av selskapets asfaltfabrikker rundt om i landet.

Må ha stålkontroll

Sortering av returmasse er helt avgjørende for å kunne gjenbruke kvalitetsasfalt. Det er stor forskjell på kvalitetskravene i asfalten til en større motorvei og en gangvei, og vi kan ikke gjenbruke gangveiasfalt for å lage motorveiasfalt. Da har vi ikke sjans til å fylle de strenge kvalitetskravene vi holder oss med her til lands.

Lemminkäinen deltar i ett større prosjekt satt i gang av KFA og Veiteknisk institutt for å dokumentere hele materialflyten. Vi må ha systemer som sørger for å sortere ut masser frest opp fra motorveier. Bare dette materialet kan vi bruke for å lage materiale til nye høytrafikkerte veier.

Tidligere ble all gjenbruksmasse samlet sammen i usorterte mellomlagre, men det er det definitivt slutt på nå. For å kunne lage gjenbruksprodukter av høy kvalitet må vi ha stålkontroll på sorteringen, og sørge for at asfalt av ulike kvalitetskategorier blir lagret separat på produksjonsanlegget.

Amerikansk øyeåpner

Lavtemperaturasfalt (LTA) er asfalt produsert på 110-140 grader, det vil si 20-30 grader under normaltemperaturen i asfaltproduksjon. I tillegg til en betydelig energibesparelse i produksjonen, er den største og viktigste fordelen asfaltarbeidernes helse, miljø og sikkerhet. LTA gjør reduserer mengden ubehagelig asfaltrøyk som oppstår i produksjon med mellom 60 og 90 prosent.

Lavtemperaturproduksjon er ikke noe nytt i Norden, men i mange år har det eksistert en del fordommer rundt LTA. Uten særlig faglig grunnlag har oppfatningen i Norge vært at LTA holder lavere kvalitet enn asfalt produsert under høyere temperatur.

Asfaltmiljøet i Norge trengte å se seg selv utenfra for å få øynene opp for LTA. I USA er LTA storindustri, og en anerkjent produksjonsmetode. Vi gjenoppdaget lavtemperaturproduksjon da en amerikansk delegasjon var her for fem, seks år siden for å lære av oss. I Norden er vi gode på LTA, og vi fant ut at vi måtte ta på oss nye briller for å se hva vi hadde oversett.

I etterkant av amerikanernes besøk opprettet den norske asfaltmiljøet i samarbeid med Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) i 2011 et større LTA-prosjekt. Her ble veistrekninger over hele landet lagt ut for å undersøke produksjonsmetode og kvalitet, og Lemminkäinens fagmiljø bidro tungt i dette prosjektet.

Gjenbruk er fremtiden

Prosjektet LTA 2011 og vår egen forskning har vist at LTA holder like høy eller høyere kvalitet på de utvalgte strekningene. Vi er opptatt av å få til både LTA og gjenbruk. For LTA, som for gjenbruk, er det mest å vinne på å forandre produksjonsforholdene.

Vi satser på både LTA og gjenbruk fordi det er best for miljøet og vi tror fremtiden vil vise at gjenbruk og LTA blir tillagt mer vekt når kundene våre kjøper asfalt. Kombinasjonen er ikke veldig krevende, alt står og faller på produksjonsforholdene.

I tillegg til å sortere gjenbruksmasse må vi holde steinmassene så tørre som mulig. LTA-metoden er nemlig avhengig av at steinmassene ikke inneholder mye fuktighet. Lemminkäinen har derfor investert i tak og tørre oppbevaringsforhold for gjenbruksmassene.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.156