23948sdkhjf

Kranglefantene er enige

Konfliktene i store samferdselsprosjekter rir bransjen som en mare. Kan et samarbeidsdokument signert Vegvesenet og EBA rydde opp?

Statens vegvesen og Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) er enig om metoder for å redusere entreprenørkonflikter, og har lagt fram et felles dokument. Dialogen har vært i gang en lengre periode, etter det vi forstår.

Håndtere konflikt

I slutten av august la Bettina Sandvin, avd.direktør i Statens vegvesen, og adm. direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen fram et dokument om hvordan uenighet skal håndteres. Det er blant annet utarbeidet en kontraktsbestemmelse om ekspertråd.

Initiativet kom etter en periode hvor det har vært mye fokus på konflikter og rettstvister mellom Vegvesenet og entreprenørene, men diskusjonene har vært preget av åpenhet, gjensidig respekt og forståelse for hverandres roller, ifølge partene.

Lette på trykket

– Det er viktig å ta tak i det man er uenig om, og vi har nå oppnådd en enighet som vil lette på trykket, sier Bettina Sandvin, som leder prosjekt og kontrakt i Statens vegvesen.

– Vi har kommet fram til en serie tiltak som beskrives i dokumentet. Dette er nå forankret i toppledelsen i Statens vegvesen og de største entreprenørselskapene, sier Sandvin.

– Arbeidet er utført av en liten arbeidsgruppe som har samarbeidet meget godt. Jeg vil kalle dokumentet et tidsskille, sier Kari Sandberg i EBA.

Ekspertråd

Kontraktsbestemmelsen som omhandler ekspertråd, sier at det er naturlig å bruke to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder. Uenigheter dreier seg som regel om hva som er berettigede krav og riktig betaling. I de tilfeller det har vært umulig å bli enige, har hele entreprenørens krav kommet inn i et rettslig løp, også når byggherren ville ha kunnet gitt et mindre oppgjør.

Ekspertrådet kan gi råd om delutbetaling, og byggherren vil følge rådet med mindre det er åpenbart urimelig, heter det.

Kan innføres nå

I dokumentet beskrives mer detaljer hvordan uenighet om tilleggskrav skal håndteres, blant annet frister for å ta de forskjellige stegene.

– Entreprenørene forplikter seg til å rapportere løpende om framdriften, om hva de har satt på av mannskap og maskiner. Entreprenøren skal gi oss rapporter om avvik og vurdere konsekvensene. Med denne kunnskapen blir det lettere å vurdere tilleggskrav i ettertid, sier Sandvin.

Det er lagt opp til at noen tiltak kan innføres i allerede inngåtte kontrakter, forutsatt at det er et ønske fra begge kontraktspartene. Andre tiltak må innarbeides i Vegvesenets kontraktsmaler og legges til grunn i nye kontrakter.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.126