23948sdkhjf

Flytebrua over Bjørnafjorden skal krummes

Etter flere år med analyser har Vegvesenet bestemt seg for at Bjørnafjorden (E39) skal krysses med en fem kilometer lang flytebru – og at den skal være krummet.

Statens vegvesen har jobbet med utredning av flytebru over Bjørnafjorden siden 2014, og utviklet to alternativer: En buet bru som var fastholdt i endepunktene på hver side av fjorden, og en rettlinjet bru som hadde 32 forankringsliner festet til sjøbunnen.

Sjefingeniør Øyvind Kongsvik Nedrebø i Vegvesenet forteller at usikkerhetene var store i disse løsningene, noe også prisen reflekterte. Med slik usikkerhet ble det besluttet at Vegvesenet skulle arbeide videre med å utrede flytebrukonsept.

Nå jobbes det videre med to utgaver av flytebru, begge med krumning. Dette har, etter det Nedrebø opplyser, først og fremst å gjøre med egenskaper og arkitektur, ikke pris.

– Kostnadene vil bli offentliggjort i løpet av oktober, opplyser han.

Bred og svært dyp

– Fire varianter av flytebruløsning ble valgt å studere nærmere. Målet var å finne den beste blant disse fire ut fra noen kriterier, og dokumentere den foretrukne tekniske løsningen gjennom omfattende analysearbeid, sier Nedrebø.

Å etablere en god og robust løsning for å krysse den fem kilometer brede og 550 meter dype Bjørnafjorden er en krevende oppgave. Det er viktig allerede i et tidlig stadium i prosessen å få klargjort at brua vil oppfylle de kravene som skal gjelde for en slik konstruksjon i fjorden.

Med dette som utgangspunkt valgte Vegvesenet å tildele konseptutredningsoppdrag til to rådgivergrupper, AMC og OON. Disse to gruppene har siden november 2018 jobbet parallelt og adskilt med den samme utredningsoppgaven.

Det Norske Veritas har fulgt de to aktørene, og utført uavhengig analyse- verifikasjonsarbeid.

Noen fakta

* Kryssing av Bjørnafjorden er en del av E39 Stord-Os, som sammen med Rogfast vil gi ferjefri forbindelse mellom Bergen og Stavanger.

* Den planlagte oppgraderingen av E39 mellom disse to byene vil medføre at reisetiden blir redusert fra 4 ½ time til 2 timer.

* En videre effekt er at bo- og arbeidsregioner langs hele strekningen utvides gjennom kjedet arbeidsmarked.

* Prosjektet gir stor mernytte, som vil si at for hver krone som blir brukt på prosjekt gir mer tilbake til samfunnet.

* Den største gevinsten får Stord og Bergen, men vegen vil få positive ringvirkninger for hele landet.

* De to rådgivergruppene AMC og OON har i perioden november 2018 til august 2019 utført konseptutredningsarbeid for flytebru for E39 over Bjørnafjorden for Statens vegvesen.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.125