23948sdkhjf

Mossingene øyner lys i tunnelen

Midt i høstferien kom nyheten om at BaneNOR vil sløyfe stasjonene i Fredrikstad og Råde på Østfoldbanen. Bakgrunnen er at samferdselsminister Jon Georg Dale ber om innsparingstiltak til Nasjonal Transportplan 2022-2032.

Mandag 14. oktober møtes sentrale politikere i Østfold til krisemøte, der ny bane over Østfolds feteste kvikkleirefelt blir tema, for det ventes enorme kostnadssprekker. Utbyggingen av Østfoldbanen forsinkes, kanskje med flere tiår. Imens stamper pendlerne inn og ut av Oslo, med dyre billetter, forsinkelser, signalfeil og buss-for-tog.

EU–alliert

– Sannheten er at vi bør hilse diskusjonen velkommen, uttaler lederen i Bedre Byutvikling Moss (BBM), Jonathan Parker.

– Vi vet at pågående EU-samarbeid om Interregutredning for en bane fra Gøteborg til Oslo kan føre til en langt bedre og billigere bane for gods og persontrafikk, og halvering av reisetider til utlandet.

– Prosjektet har mye felles med forslag til hybridbane fra BBM, oversendt statsråden i februar i år. Traseen går utenom dagens linje og vil ikke hindre dagens togtrafikk. Hybridbane for høyhastighetstog, godstog og IC-reisende kan bygges billigere og raskere enn planlagt IC bane.

Jonathan Parker hevder at dette skyldes vesentlig kortere trase, mindre riving og bedre grunnforhold. Samtidig kan eksisterende Østre og Vestre linje opprustes og kobles sammen som klimavennlig kollektivtilbringertjeneste mellom Østfoldbyene og hybridbanens hovedstasjon i Sarpsborg kommune.

Forlangt svar

Noen tror at Moss vil tjene på banekollapset sørover på grunn av raskere knutepunktutvikling ved Moss havn.

– Sannheten er at banen i Moss er et forvarsel om kommende kaos på Østfoldbanen og må stanses, fordi prisen har økt med 230 prosent siden 2014. Totalentreprisekontrakten har økt med 40 prosent på i litt over ett år og vil vokse videre, opplyser Parker.

I tillegg har Arbeidstilsynet forlangt svar på om BaneNOR har informert totalentreprenøren om den sterke kritikken fra Veritas av BaneNORs geotekniske prosjektering. Implenia/Mossia ans fikk kvalitetssikringsrapporten fra Veritas for første gang fra BBM nylig.

– Det er kanskje derfor de var alene om å godta en kontrakt på 6,3 milliarder kroner, etter at de andre konkurrentene trakk seg. Allerede nå veksles dagbøter og varsler om tvister mellom partene.

– BaneNOR tar sjanser med mossebefolkningens sikkerhet, og risikerer kostbare rettsoppgjør med totalentreprenør, fordi de har underslått vital informasjon i konkurransegrunnlaget.

Anmeldt

BBM har stevnet staten for å oppheve reguleringsplanen i Moss. Saken kommer opp i mars 2020. Norges Miljøvernforbundet har anmeldt både BaneNOR og Moss kommune for risikoadferd og Sivilombudsmannen har opplyst at de snart vil sluttbehandle BBMs varsel om BaneNORs ulovlige igangsetting av banen gjennom Moss.

Etterhvert vil Sarpsborg og Moss bystyre, motstandsgrupper og miljøpartiene i Viken og på Stortinget insistere på at myndighetene sammenligner kostnytte og klima- og miljøgevinst for IC-banen opp mot Interegprosjektet.

– Hvis Bohuslän-kommunene, EU og svenske myndighetene støtter opp om dette i god tid før Stortingsvalget september 2021, må IC-banen omprosjekteres.

Jonathan Parker sier at BBM anbefaler en tenkepause for IC-banen gjennom Østfold i påvente av den pågående utredningen.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.234