23948sdkhjf

Hæhre signerte E39-Mandal-kontrakt

Fastpriskontrakten er på 1,75 milliarder kroner og den er historisk .

Nye Veier og Hæhre Entreprenør signerte onsdag 9. oktober 2019 fastpriskontrakt for bygging av sju kilometer ny, trafikksikker firefelts E39 og seks kilometer ny tilførselsvei til Mandal by.

Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva.

Historisk kontrakt

Det er første gang det er skrevet kontrakt hvor en entreprenør er med å lage reguleringsplan og skal bygge.

Hæhre, Rambøll, Sweco, Traftec og TT Anlegg

Reguleringsarbeidet startet for fullt i september 2018. Ved tidspunktet for signering av fastprisavtale 9. oktober 2019 er første del av reguleringsprosessen ferdig og det fysiske anleggsarbeidet kan starte. Hæhre Entreprenør AS har med Rambøll Norge AS, Sweco Norge AS, og har planlagt for å ha med Traftec AS og TT Anlegg AS som underleverandører.

- Vi er veldig fornøyd med å nå gå inn i utbyggingsfasen i dette prosjektet. Den nye kontraktsmodellen med tidlig involvering av entreprenør er et langt skritt i riktig retning for å sikre god samhandling mellom byggherre og entreprenør. Integrert samhandling gjør at alle parter bedre kan forstå og håndtere de vesentligste risikoelementene i kontrakten, noe som legger til rette for bedre forutsigbarhet og fremdrift i prosjektet, sier daglig leder Gudmund Roen i Hæhre Entreprenør.

- Vi ser det er mye å hente på optimalisering av veiprosjekter. De gode løsningene som er kostnadsbesparende og nytteøkende, kommer tidlig i prosessen. Det gir merverdi for samfunnet, blant annet i form av kortere tid mellom planprosess og byggefase, og utstrakt dialog mellom entreprenøren, kommune og befolkning. Dette er kjernen av Nye Veiers gjennomføringsmodell, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland.

Strekningen Mandal øst – Mandal by:

Strekningen Mandal øst - Mandal by inngår som en del av nye E39 mellom Kristiansand og Stavanger.
Kontrakten har en verdi på 1,75 milliarder NOK eks. mva, og omfatter arbeid med reguleringsplan og selve byggingen av sju kilometer firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t, samt seks kilometer tofelts tilførselsvei med fartsgrense 90 km/t til Mandal by.
Kontrakten omfatter strekningen fra Døle bru til Mandalselva/Lindland, og derfra videre til Ime, sentrumsnært Mandal by. Dagens E39-strekning er cirka 13 kilometer med tofelts vei med smale skuldre og farlig sideterreng.
Årsdøgntrafikken er opp mot 15000 kjøretøyer.
Nesten hver femte bil som trafikkerer strekningen er tungbil.
Veien har mange avkjøringer og en god del randbebyggelse.
Strekningen er svingete og bratt. I enkelte partier har tungbiltransporten ekstra store problemer vinterstid.
Vintervedlikeholdet er tungt.
Trafikken er blandet og en høy andel av dødsulykkene er møteulykker.
Det høye antall trafikkulykker gjør at nedsatt hastighet er innført på hele strekningen.
Den nye veien skal løse utfordringene.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.203