23948sdkhjf

"Slutt på saltet veg"

Barveg-strategien nyttet ikke på Trysilvegen - nå blir det vinterveg.

Kommende vinter vil rv. 25 Trysilvegen på den 42 kilometer lange strekningen fra Ulvåa nær kommunegrensa mellom Elverum og Trysil til Knetten mot svenskegrensa bli driftet som «vinterveg».

Strekningen har i mange år blitt driftet etter en såkalt «barveg-strategi».

Det vil si at målsettingen til enhver tid har vært å holde kjørebanen snø- og isfri, uavhengig av temperatur og værforhold for øvrig.

Under normalvintre er den aktuelle strekningen preget av tørre og kalde perioder.

- I disse periodene nytter det ikke å salte for å få bar veg. Det har ført til at strekningen uansett har blitt driftet som «vinterveg», forklarer byggeleder i Statens vegvesen, Bjørn Inge Stefferud Holter.

Domineres av helgetrafikk

Antall kjøretøy som trafikkerer den aktuelle vegstrekningen varierer fra 1 300 til 2 700 kjøretøy i døgnet. Helgetrafikk står for mye av trafikkmengden. På grunn av den lave trafikkmengden i ukedagene er det vanskelig å oppnå tiltenkt effekt, altså bar veg, ved å salte. Saltkornene på vegen må «bearbeides» av mange av bilhjul om saltet skal virke som ønsket.

Brøyting og strøing med fastsand

«Vinterveg» på Trysilvegen innebærer brøyting, samt strøing med fastsand for å sikre veggrepet, og uansett hvilket punkt du befinner deg på langs vegen skal det ikke gå mer enn maksimum to timer mellom hver gang brøytebilen passerer når snøen laver ned.

- Så lenge temperaturen ikke synker under -3 grader vil hele den ovennevnte strekningen bli saltet også nå. Dette gjør vi for å fjerne frosthinnen som danner seg og skaper glatt vegbane. Blir det kaldere enn -3 blir det strøing som forklart tidligere, forteller byggeleder Stefferud Holter.

Fra 12 til 0,5 tonn salt pr kilometer

«Vinterveg-strategien» har en klar og positiv miljøeffekt. De siste vintrene er det brukt 12 tonn salt pr. kilometer veg på den aktuelle strekningen. Nå anslås det at forbruket vil bli på 0,5 tonn pr. kilometer.

Trafikanter som kjører rv. 25 fra Elverum i retning Trysil varsles med fareskilt med undertekst «Slutt på saltet veg» når de kommer til «Vinterveg»-strekningen.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.141