23948sdkhjf

Effektivisering av massetransport:: Modul: Lønnsomt, miljøvennlig og sikkert

Av all lastebiltransport utgjør massetransport 30,0 millioner tonn, eller 54,5 prosent.

TØI har forlengst gitt tommelen opp for modulvogntog:

Bruk av modulvogntog er samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt ifølge Transportøkonomisk institutt.

TØI evaluerte prøveordningen med modulvogntog som pågikk i Norge i perioden 2008-2013. De som har brukt modulvogntog forteller om vesentlige besparelser, primært fordi de kan transportere samme godsmengde som tidligere med færre vogntog. Den bedriftsøkonomiske effektiviseringen utgjør således den desidert største delen av de samfunnsøkonomiske besparelsene, står det i rapporten.

Færre vogntog øker sikkerheten

Effektiviseringen bidrar også til noe reduksjon i miljøbelastning per transportert godsmengde. Det ser også ut til at modulvogntog gir små forbedringer i trafikksikkerhet og trafikkavvikling ettersom modulvogntog erstatter mellom 1,2 og 1,5 vanlige vogntog på veiene.

54 prosent

Av godset som blir transportert i Norge, utgjør massetransport 30,0 millioner tonn, eller 54,5 prosent av all lastebiltransport. Andelen av transportarbeidet var imidlertid kun 18,8 prosent, som indikerer at massetransporten i stor grad foregår over korte distanser.

Høyt tømmerpotensial

Ifølge Dag Skjølaas, rådgiver Transport/infrastruktur/planteforedling i Norsk Skogeierforbund, vil en økning av tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn gi 33 prosent mer nyttelast, 25 prosent færre transporter, 15-20 prosent lavere kostnader og 15-20 prosent lavere klimagassutslipp.

Og selv om det her er snakk om tømmertransport viser det potensialet med å kjøre 10 tonn mer.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.158