23948sdkhjf

Droner mot brokollaps

– Droneteknologien kan gjøre det langt enklere å forbedre broene våre og forhindre katastrofale sammenbrudd.

Det er 17.500 broer i Norge, og mer enn femti prosent av dem er nedslitte. Kilden er broforvaltningssystemet «Brutus», som Vegvesenet har utviklet.

Materialtretthet kan forårsake en brukollaps. I høst løsnet betongelementer på en gangbro i Oslo. Dette kunne vært unngått hvis inspektørene hadde oppdaget problemet tidligere. Langt alvorligere var kollapsen på Skjeggestad bro på E18 utenfor Holmestrand. Heldigvis kom ingen til skade.

AI–algoritme

Førsteamanuensis Yonas Zewdu Ayele ved Høgskolen i Østfold, avd. for ingeniørfag vil gjøre noe med saken, og mener å ha hjelpemiddelet som trengs.

– Med pengestøtte fra Oslofjordfondet har høgskolen i samarbeid med universiteter i inn– og utland undersøkt hvordan droner kan brukes for å unngå at noe går veldig galt med broene, sier Ayele.

– Vi har utviklet en AI–algoritme og et grafisk brukergrensesnitt for å finne sprekker og risser. Droner kan oppdage broskader på et nivå vi tror vil være umulig for inspektørene på tradisjonell måte.

3000 bilder

Ayele påpeker at dronene kommer lettere til, og med infrarødt kamera og vibrasjonsmålinger kan broens tilstand kartlegges raskt.

3000 inspeksjonsbilder fra tre broer i Østfold sist forsommer viser dessuten at inspeksjonstid og –kostnader kan reduseres med 70–85 prosent. En drone spekket med siste digitale skrik vil sannsynligvis også fjerne inspektørenes yrkesrisiko.

Første del i havn

Oslofjordfondet, som er ett av sju regionale «forskningsråd», vurderer prosjektets samfunnsnytte som stor. Fondet mener at «mer effektiv broovervåking vil gi mer sikkerhet for befolkningen og være et godt verktøy for forvaltningen».

– Første del av forskningsprosjektet er vel i havn, og resultatene ble lagt fram for publikum og Vegvesenet i september. Nå jobber vi med å trene en AI–algoritme med forskjellige brotypedata, og vi skal fortsette å lage 3D–modeller for broene i Østfold, sier Yonas Zewdu Ayele.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.141