23948sdkhjf

OPS-prosjektet i Nord-Norge:: Forbereder giga-prosjekt i nord

Vi er lydhøre for hva markedet opplever som utfordringer og muligheter.

Statens vegvesen er i planleggingsfasen for konkurranse om OPS-kontrakten for E10/ rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt (Hålogalandsvegen).

8,9 milliarder!

Prosjektet omfatter en strekning på 82 km fordelt på 55 km tofelts veg og 27 km tuneller. Prosjektkostnaden er estimert til 8 900 mill. NOK.

- Vi utarbeider for tiden prosjektets konkurransegrunnlag, og ønsker å sikre at rammene for konkurransen er så gode som mulig, sier avdelingsdirektør Bettina Sandvin.

I den forbindelse vil vi avholde møter med leverandører som kan ha interesse for, eller ønske om å delta i konkurransen, sier hun.

Statens vegvesen ønsker å få innspill fra markedet på krav og premisser for konkurransen som snart skal lyses ut.

- Vi er lydhøre for hva markedet opplever som utfordringer og muligheter med dette OPS-prosjektet, sier Sandvin.

Skal ikke ha fordeler

Statens vegvesen vil iverksette tiltak for å sikre at leverandører ikke får en urimelig konkurransefordel av deltakelse i slike møter, dersom man senere deltar i konkurransen.

Dette er i tråd med anskaffelsesforskriften § 12-2.

Felles informasjonsmøter Statens vegvesen vil senere arrangere et felles informasjonsmøte om prosjektet og den aktuelle OPS-kontrakten.

Dette vil skje etter at Stortinget har behandlet proposisjon om gjennomføring av prosjektet

Hålogalandsvegen

Hensikten med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og redusere reisetiden på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes.

Hålogalandsvegen skal knytte regionen tett sammen, og gi gode forutsetninger for næringsutvikling og regional utvikling.

Milepæler i prosjektet

Planlegging igangsatt våren 2014
Forprosjekt plan 30.6 - 30.11.2014, drøfting av alternative traseer med silingsrapport
Søknad om statlig plan 25.9.2014
Desember 2014: Beslutning om statlig plan
Januar 2015: Forslag til planprogram til offentlig ettersyn
Mars 2015: Høringsfrist planprogram
Statlig fastsatt planprogram - 10. september 2015
Oktober 2015: Kunngjøring av planoppstart
Høst 2016/vinter 2017: Høring/offentlig ettersyn av reguleringsplan og konsekvensutredning
Første kvartal 2017: Oversendelse til KMD for behandling og vedtak reguleringsplan for Hålogalandsvegen
20. juli 2017: Reguleringsplanen vedtatt

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.156