23948sdkhjf

Norge bruker mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane.

Vi må bruke mer kortreist stein til veibygging, er konklusjonen som SINTEF har kommet frem til etter et prosjektet "kortreist stein" de har utført i samarbeid med Veidekke.

Steinmasser som tas ut fra tunneler, fraktes ofte rett til deponi, før ny stein transporteres inn for å bygge vei og bane.

– Vi må bli flinkere til å bruke steinen fra tunnelene lokalt, sier Torun Rise, som har ledet innovasjonsprosjektet 'Kortreist stein'.

Økt bruk av lokale steinmasser vil redusere mengden stein som deponeres, og i tillegg redusere transport av nye masser til anleggsstedet. Slik sparer man både penger, miljø og ressurser. Mye transport av stein er unødvendig.

- Når vi ikke bruker steinen som tas ut til å bygge ny vei lokalt, får vi både over- og underskudd av stein. Det er lite bærekraftig, sier Torun Rise, leder for innovasjonsprosjektet.

Spesielt nær de store byene er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander.

Nye løsninger gir mindre utslipp og høyere lønnsomhet Partnerne i Kortreist stein har utviklet nye tekniske løsninger og verktøy, smarte forretningsmodeller og gode planprosesser.

Gevinsten er mindre utslipp og økt konkurranseevne for industripartnerne. Prosjektet har hatt fokus på høyverdig bruk av lokale steinmasser, det vil si knuste produkter til vei- og jernbaneoppbygging, asfalt og betong.

Norges byggeråstoffer:

Norges årlige forbruk av byggeråstoffer (pukk og grus) tilsvarer 13 tonn per innbygger
50 % av alt byggeråstoff som produseres i Norge, benyttes i veianlegg
Norge bruker opp mot 50 tonn stein per meter vei i en to-felts-vei
Norge tar ut ca. syv millioner kubikkmeter tunnelmasser (ca. 19 millioner tonn) hvert år
I hovedsak dumpes dette (som utgjør nær halvparten av Norges årlige behov
20% av all lastebiltransport er transport av byggeråstoffer
Norge bruker mer energi på å transportere enn på å produsere byggeråstoffer

Kortreist stein:

Prosjekteier er Veidekke Entreprenør, og SINTEF har hatt prosjektledelsen.
Øvrige partnere har vært Veidekke Industri AS, Metso Norway AS, Multiconsult AS, Asplan Viak, Statens Vegvesen, Bane NOR, Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og NTNU.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.156