23948sdkhjf

Skanska bygger E16 Åsbygda - Olum

Skanska har signert kontrakt til 1,1 milliarder med Statens Vegvesen Region Øst om bygging og prosjektering av E16 Åsbygda - Olum.

Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på ca 1,1 milliard kroner, og inngår i ordrereserven for Norden for fjerde kvartal.

Prosjektet innbefatter prosjektering og bygging av 10,5 km men ny E16 tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt ca 1 km med fylkesvei, ca 5 km drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss.

Det skal dessuten bygges 11 større betongkonstruksjoner og 4 trebruer.

Skanska har med seg Multiconsult som partner på prosjektering.

- Denne veien er et viktig samferdselsprosjekt for regionen som passer godt til vår kjernekompetanse. Jeg vil også berømme Statens Vegvesen for å velge en gjennomføringsmodell som gir oss muligheten til å bruke vår erfaring og kompetanse til å optimalisere prosjektet, forteller Steinar Myhre, konserndirektør med ansvar for anleggsvirksomheten i Skanska Norge.

Prosjektet har høye bærekraftsambisjoner og vil bli sertifisert i henhold til CEEQUAL, som er en internasjonalt anerkjent klassifiseringsstandard for bærekraft i anleggsprosjekter basert på tredjepartssertifisering av tiltak.

Anbudskonkonkurransen ble gjennomført som totalentreprise med konkurransepreget dialog.

Etter prekvalifisering av aktuelle tilbydere stod SVV igjen med 3 aktuelle tilbydere som gjennomførte dialogmøter med byggherren.

Skanska hadde laveste tilbudssum av de tre og fikk også den klart beste scoren på både tekniske løsninger, gjennomføring og organisering. Prosjektteamet er allerede mobilisert og i gang med detaljprosjektering og forberedelser for produksjon.

Planlagt byggestart er våren 2020.

Prosjektet er et delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Eggemoen – Olum som vil åpne for trafikk i 2022.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.219