23948sdkhjf

Fareblinde «David» på jobb

Er du, som «David», blitt vant med omgivelsene på anleggsplass? Det kan i så fall bety at du overser detaljer, og er blitt fareblind.

Fareblindhet kan få fatale konsekvenser, og Stiftelsen Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) ønsker å gjøre noe med dette.

Stiftelsen ble etablert i midten av september av nesten 80 bransjeaktører, og første mål er nådd, i form av en grunnleggende sikkerhetsopplæring. Det skal gi bedre innsyn i de farlige kreftene som omgir bygg– og anleggsfolk, og ble lansert i midten av november.

Livsviktige barrierer

– Kurset motvirker fareblindhet, og oppmuntrer til oppmerksomhet og ikke ignorere livsviktige barrierer, sier daglig leder Lene Jønsson i SfS BA.

Det handler om de seks store fareområdene fall fra høyde, fallende gjenstander, konflikt menneske–maskin, eksplosjon, strømgjennomgang og konstruksjonssvikt.

Bygg og anlegg er en av landets farligste bransjer, og tar vi med bergverksdrift og utvinning blir bildet enda tydeligere.

Sterke virkemidler

HMS–kampanjer og kurs er ikke nytt, men Jønsson peker på særlig to nye grep i Fareblind–prosjektet.

– Det ene er at vi nå har ett kursopplegg, som mange aktører stiller seg bak. Det andre er virkemidlene, som er sterke. Denne gang er fareområdene visualisert på en svært direkte måte, og det samme er de livreddende reglene.

– Jeg tror vi treffer hardt og viser hvor galt det kan gå, uten at det blir skremselspropaganda, mener Jønsson.

Digital testlab

I kurset møter du «David», som er fareblind. Kort fortalt, betyr det at han er blitt så vant med sine omgivelser at han begynner å overse detaljer. Og i bygg og anlegg bransje betyr det forskjellen på liv og død.

Konstruert til å tåle det samme som en menneskekropp, er «David» utsatt for de seks arbeidsulykkene, og en video viser hva som skjer i møte med de enorme kreftene som omgir ham på jobben.

Kurset er en digital testlab, hvor kursdeltakerne selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Til slutt gis en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene som må følges for å unngå alvorlige hendelser.

Håpe det beste?

I bunnen ligger det borende spørsmålet: Har gode holdninger blitt en del av virksomhetens arbeidskultur, der man stopper opp og tenker gjennom farlige situasjoner, eller jobber man i et system der man kjører på og håper på det beste?

– Holdninger handler om å velge, og valgene tas hvert minutt hele dagen, hele året. Ett feil valg kan få enorme konsekvenser både for den enkelte, men også for en hel byggeplass.

Og det er nullvisjonen som gjelder fortsatt for alvorlige skader og dødsulykker.

– Det tror vi er mulig å oppnå, all den tid ulykker ikke bare skjer, men forårsakes. Det betyr at de burde vært unngått med større oppmerksomhet og bedre tilrettelegging, sier Jønsson.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.062