23948sdkhjf

Dobling av graveulykker

Årsaken er ikke kjent, men det ble registrert dobbelt så mange graveulykker i 2018.

Arbeidstilsynets rapport �?Ulykker i bygg og anlegg 2019�? viser en dyster utvikling.

Graveulykkene utgjør 5 prosent av meldte ulykker og hele 20 prosent av arbeidsskadedødsfallene der virksomheter fra Bygge- og anleggsvirksomhet er involvert.

I perioden 2014–2018, der bygge- og anleggsvirksomheter er involvert registrerte Arbeidstilsynet 2092 arbeidsulykker med alvorlig skade. Av disse skjedde 108 ulykker i forbindelse med gravearbeid.

Dobling av ulykker

I 2018 ble det registrert omlag dobbelt så mange graveulykker som i de foregående årene. Årsaken til denne økningen er ikke kjent, men Arbeidstilsynet peker på økt graveaktivitet og endringer i registreringspraksis som mulige årsaker.

Flest nordmenn

Totalt 116 arbeidstakere ble skadet i de 108 graveulykkene. Av disse omkom åtte arbeidstakere. Nesten alle (97 prosent) av de som ble skadet er menn. Av de åtte som omkom var sju norske. Utenlandske arbeidstakere utgjør 13 prosent av de skadde hvor de er seks ulike statsborgerskap representert. Andelen utenlandske arbeidstakere blant de skadde er relativt liten sammenlignet med andelen utenlandske arbeidstakere som skades ellers i bransjen.

Dette har høyst sannsynlig sammenheng med at gravearbeid i stor grad utføres av nordmenn.

Graveulykker skjer likevel i alle virksomheter, uavhengig av størrelse.

Kommenter artikkelen
Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.157