23948sdkhjf

Ny reservevannforsyning Oslo: Første delkontrakt "E8" lyst ut

Skal bygge fjellhaller og tunneler og må sprenge ut 1,2 millioner faste kubikk.

Den første kontrakten i utbyggingen av ny reservevannforsyning til Oslo ble lagt ut 2.desember 2019.

1,2 millioner m3 fast fjell

Kontrakten E8 er en første av i alt åtte delkontrakter og omtales som Entreprise Forberedende arbeider er en utførelsesentreprise (NS 8405) som omfatter fjellhaller på Huseby og tre tunneler på totalt ca. 5 km. Ca. 1,200 000 fm3 fjell.

Det skal etableres tre riggområder ved hhv Huseby Skipark, Husebyjordet (adkomst fra Sørkedalsveien) og på Sollerudstranda.

Utvidet kontrakt

Denne kontrakten var opprinnelig begrenset til forberedende arbeider og adkomsttunneler. Den er nå utvidet til å gjelde alle fjellarbeider på Huseby og Sollerud.

Oppstart i juni

Tilbudsfristen er 24. februar og kontraktinngåelse planlegges i slutten av april med oppstart i juni.

Neste kontrakt legges ut mars/april og blir selve råvannstunnelen.

12,5 milliarder

Totalt berører prosjektet fire kommuner: Lier, Hole, Bærum og Oslo. Fra Holsfjorden i kommunene Hole og Lier skal det bygges en 19 kilometer lang råvannstunnel til Huseby vest i Oslo.

Der skal det etableres et vannbehandlingsanlegg i en fjellhall under bakken.

Prosjektet koster totalt 12,5 milliarder kroner og er planlagt ferdigstilt i 2028.

Prosjektet er den største enkeltinvesteringen i kommunen noensinne. Det skal bygges 19 kilometer råvannstunnel fra Holsfjorden i Buskerud til Huseby i Oslo vest. Her skal det bygges et vannbehandlingsanlegg under bakken.

Fremdriftsplan:

Ferdig reguleringsplan: 4. kvartal 2019
Start byggefase: 2. kvartal 2020
Forberedende arbeider: 2020-2021
Hovedarbeider: 2022-2026
Ferdig utbygging: 2027
Start testkjøring: 2027
Planlagt brukt i 2028.

Dagbøter på 1 million

Behovet for å få på plass en alternativ vannforsyning for Oslo har ligget på oslopolitikernes bord siden 1960-tallet.
Mattilsynet ga Oslo kommune frist til 20. november med å få vedtatt reguleringssak og investeringssak slik at byggingen av vannforsyningsanlegget kan begynne.
Dersom fristen ikke ble overholdt, varslet tilsynet dagbøter på 1 million kroner.
Maridalsvannet og Oset vannbehandlingsanlegg forsyner 90 prosent av Oslo med drikkevann.
Om noe skjer med forsyningen fra Maridalsvannet, vil hele Oslo innenfor Ring 3 bli uten vann i løpet av kort tid.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.14