23948sdkhjf

Første kontrakt inngått med nye Statens vegvesen

Statens vegvesen har skrevet under kontrakt med Kruse Smith Entreprenør AS for rehabilitering av E18 Haumyrheitunnelen i Kristiansand.

Kontrakten er på 106,9 millioner kroner og ble tirsdag skrevet under av anleggsdirektør Bjørn Velken hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.

Byggekontrakten er den første som inngås i den nye utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen.

Nye Statens vegvesen

I 155 år har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon» administrert fylkesvegene for fylkeskommunene.

Som en del av regionreformen overtar nå fylkeskommunene selv oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet.

Statens vegvesen og Nye Veier AS skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

E18 Haumyrheitunnelen

Det første som skal gjøres er bygging av omkjøringsvegen for trafikken på E18 inn mot sentrum i Kristiansand, det vil si at trafikken etter hvert blir omdirigert ned til Sømsveien (gamle E18) og opp igjen på østenden av Varoddbrua.

10 måneder med tunnelarbeid

I mai 2020 starter arbeidene inne i selve tunnelen. Først da skal vestgående tunnelløp inn mot sentrum rehabiliteres, deretter østgående tunnelløp som også skal utvides til å omfatte et kollektivfelt. Total varighet på tunnelarbeider er beregnet å bli omtrent 10 måneder.

Etablering av kollektivfeltdelen i prosjektet finansieres med bompenger fra samferdselspakka for Kristiasandsregionen, mens utbedring av eksisterende tunnelanlegg finansieres med statlige midler.

Det legges opp til at det må jobbes over store deler av døgnet for å korte ned perioden det jobbes inne i tunnelanlegget, men nærhet til boligbebyggelse legger likevel begrensning for eventuelle nattarbeider.

Tunnelutbedringsarbeidene forventes avsluttet i mars 2021.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.188