23948sdkhjf

Nordland utsetter veiforbedringer

Flere prosjekter utsettes for å skjerme de videregående skolene i fylket. Det opplyser fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp)

Fylkesrådet i Nordland må utsette den planlagte forbedringen av fv. 17 Ørnes–Glomfjord, fv. 810 Bustneslia og fv. 82 Sortland - Holmen, melder de på sine nettsider.

Utbedring av veistrekningene var planlagt ved hjelp av den ekstra veimilliarden som fylkestinget vedtok i 2019, og som skulle brukes til viktige næringsveistrekninger i et fireårsperspektiv.

Halverer satsignen

Nå må prosjektet utsettes, for å skjerme de videregående skolene i fylket.

-Vi har i økonomiplanen for 2020-2023 vært nødt til å nær halvere satsingen på viktige næringsveier, for å prioritere videregående skole i stedet. Derfor har vi ikke mulighet til å realisere satsingen på fv.17 nå, sier fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp).

- Arbeidet med å få realisert dette og andre veiprosjekter skal likevel fortsette. Fylkesrådet vil synliggjøre ovenfor regjering og storting at det er nødvendig med statlig medfinansiering for å få realisert slike store prosjekt på viktige fylkeskommunale næringsveier. Fylkesrådet minner om at forfallet på fylkesveiene er eskalerende og midlene som brukes til vedlikehold av fylkesveier er på et minimum av hva som er forsvarlig. Det er derfor kritisk å finne midler for å få en heving av standarden på de viktigste fylkesveiene i Nordland, mener Bentzen.

Fv. 17 Ørnes–Glomfjord

Fokus var å utbedre tre parseller gjennom Meløy kommune. En rapport fra utredningsselskapet Cowi beregnet kostnaden til 623 millioner kroner (2018-kroner) Det foreligger reguleringsplaner for samtlige tre parsellene, men disse er såpass gamle at det er behov for grundig gjennomgang og oppdatering. Også dette prosjektet fikk kun et oppstartsbeløp fra veimilliarden og vil de binde opp store summer i årene på investeringsbudsjettene etter 2023.

For å få realisert prosjektet vil det være behov for bompenger og/eller statlig medfinansiering.

Fylkesveien i Bustneslia

Her var fokus på å utbedre flaskehalser som skaper problemer for tyngre kjøretøy, særlig på vinterstid. Det er i et forprosjekt sett på ulike løsninger både med og uten tunnel. Disse løsningene er det behov for å utrede videre. Prosjektet ble kun lagt inn med et oppstartsbeløp, og en realisering forutsatte bompenger og/eller statlig medfinansiering. Avhengig av hvilken løsning som blir valgt er totalkostnaden antatt å være på mellom 650-800 millioner kroner.

Fv. 82 Sortland–Holmen

Parsellen er seks kilometer lang, og prosjektet omfattet forsterkning, breddeutvidelse til 6,5 meter og tilrettelegging for sammenhengende gang-/sykkelveg med en totalkostnad beregnet til 120 millioner kroner kroner. Det er nylig lagt nytt asfaltdekke på strekningen.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Bedriftenes egne nyheter
Se alle medlemsnyheter
Mest lest
STILLINGSARENA
Gå til stillingsoversikten
Nyeste artikler
Se nyeste artikler
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
BGG Entreprenør: Første tippsemien får oppmerksomhet
SSB sier "færre lastebiler år for år i Norge" - men, hva sier OFV da? Det er en nyttig nyanse!
Tilsynet varsler stans av ØB Groups oppkjøp av Betongvarer
Håndplukker fremtidige sjåfører - NAV og NLF med fellesrekruttering
I hjulet: Dette kjøretøyet har motor i felgene
Cramo satser fortsatt på masse utstyr og dobler lokalene i Molde
Andre Nordiske Medier
Metal Supply NO
PlastForum NO
Maskinregisteret

Send til en kollega

0.141