23948sdkhjf

Håper på byggestart i sør før sommeren

Reguleringsplan for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo med mange merknader og innsigelser.

Høringsfristen for de fem reguleringsplanene for utbedringen av E16 Fagernes-Øylo gikk ut i slutten av januar, hadde Statens vegvesen fått mange merknader og flere innsigelser.

- Vi har mottatt en del merknader fra private grunneiere, som vi nå er i direktedialog med for å få løst. I tillegg har vi fått innsigelser fra flere offentlige etater, sier planleggingsleder Knut Westerbø i Statens vegvesen.

Fylkesmannen i Innlandet har innsigelser til blant annet risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) og støytiltak, og de har krevd grundigere utredninger opp mot beslag av dyrka mark, tiltak for mjuke trafikanter og konsekvenser for vassdrag. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever på si sine flere tiltak knyttet til flom, ras og vassdrag. Innlandet fylkeskommune har innsigelser i forbindelse med kulturminner og vassdrag.

Håper på byggestart i sør før sommeren

- Vi er i dialog med alle instanser. Jeg har godt håp om at vi kommer til enighet slik at de tre sørligste reguleringsplanene kan vedtas av kommunestyrene i Nord-Aurdal og Vestre Slidre i løpet av våren, sier Westerbø.

– Skjer det, kan det bli byggestart på strekningen Einang-Ulnes før sommeren i år, som planlagt.

Byggestart i nord i 2021

De to nordligste reguleringsplanene, som omfatter strekningen Hausåker-Øylo, er litt mer krevende å få i havn. Her blir det behov for endringer som utløser nytt offentlig ettersyn blant berørte parter. Disse planene blir etter all sannsynlighet lagt fram for politisk behandling og vedtak i Vestre Slidre og Vang til høsten. Det betyr i tilfelle byggestart tidlig i 2021.

- Siden vi uansett ikke har lagt opp til byggestart her før 2021, er ikke en litt lengre planprosess kritisk for framdriften, sier Knut Westerbø.

Trafikksikkerhet og framkommelighet

Utbedringen av den 42 kilometer lange E16-strekningen mellom Fagernes og Øylo skal bedre trafikksikkerheten og framkommeligheten for gjennomfartstrafikken.
Utbedringsarbeidet, som er anslått å ta ca. to og et halvt år, skal være ferdig høsten 2023.
Statens vegvesen har valgt strekningen E16 Fagernes-Øylo som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene, den såkalte Valdres-modellen

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler
Utvalgte nyheter fra forsiden
Veteranen Gunnar Martinsen (78) fra Fredrikstad: Legenden som ikke takker av
Linnea fra Trondheim: - Jeg var nervøs, men det var kjempeartig og spennende
Dag Erland Aarøe om Tenax 5: Den er stor og er bygd elektrisk fra bunnen av
Kranbilfolket har stemt: Jore til topps med Volvo FH4 540 og Effer 685 - se alle de flotte bilene
Dødsulykken med vogntog på E6: Skal finne hendelsesforløpet og årsaksfaktorer
Nytt bruktkonsept i 2023: “Roll-out”-maskiner fra Pon Rental

Nyhetsbrev

Send til en kollega

0.266