23948sdkhjf

Skal lyse ut to kontrakter på E6 i Trøndelag

I midten av juni lyses det ut to anbudskonkurranser for utbedring av E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv i Grong kommune.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til vegbredde på europaveg, og flere krappe svinger skal utbedres på den ca. 12 km lange strekningen. Tilstøtende veg i begge ender av parsellen ble oppgradert på 90-tallet, og etter utbedringen vil om lag 30 km av E6 ha en sammenhengende standard.

Den nye vegen blir ca. 9 meter i bredden og dimensjonert for 80 og opptil 90 km/t.

Veien er for smal

- Dette er hovedpulsåren mellom Sør- og Nord-Norge, og vegen mellom Fjerdingen og Grøndalselv er i dag for smal enkelte steder til at to kjøretøy kan passere hverandre samtidig. Vegen er også ulykkesutsatt og holder generelt sett en ganske dårlig standard. På en strekning hvor om lag hvert fjerde kjøretøy er tungtransport må vegen utbedres både for å heve trafikksikkerheten og framkommeligheten, sier Harald Johnsen, prosjektleder i Statens vegvesen.

Delparsell 1

Den største entreprisen dekker ca. 11 km av strekningen og vil bli lyst ut som en totalentreprise med prekvalifisering og konkurransepreget dialog. I dialog-delen av anskaffelsen vil entreprenørene bli invitert til å foreslå forbedringer i prosjektet. Dette gjelder også endringer som kan føre til omregulering av strekningen.

Anskaffelsen vil derfor gjennomføres i to faser, og invitasjon til prekvalifisering er planlagt lyst ut i midten av juni.

Etter en vurdering av selskapenes dokumentasjon og kvalifikasjoner vil tre av entreprenørene som melder sin interesse bli med til neste fase. I fase to gjennomføres den konkurransepregede dialogen. Etter avsluttet dialog mellom den enkelte tilbyder og Statens vegvesen leverer entreprenørene inn et endelig tilbud på sitt løsningsvalg. Det er forventet at denne fasen avsluttes i januar/februar 2021.

Delparsell 2

I midten av juni vil også delparsellen E6 Fjerdingelvbrua lyses ut i en egen utførelsesentreprise (enhetspriskontrakt). Strekningen er på ca. 1 km og omfatter bygging av en ny bru over Fjerdingelva og ny kulvert over elva Litlåa, samt oppgradering av tilstøtende veg og to skogsveg-avkjørsler. Byggetiden er beregnet til ca. ett år. Det blir også lagt opp til en periode med sluttrydding av arbeidet våren 2022.

Handlingsprogram for riksveger:

Utbedring av hele strekningen E6 Fjerdingen-Grøndalselv inngår i Handlingsprogram for riksveger 2018-2023, der det er satt av ca. 480 millioner i 2020-kroner. Prosjektet er gitt en startbevilgning på 20 millioner kroner i Statsbudsjettet for inneværende år.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Send til en kollega

0.171