23948sdkhjf

Viken: Driftskontrakt til 252 millioner og elektrokontrakt til 107 millioner

Driftskontrakt med Veidekke Industri og elektrokontrakt med Traftec.

Mandag ettermiddag signerte direktør for Drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo og Martin Holmqvist, direktør for Drift og vedlikehold i Veidekke Industri AS, ny driftskontrakt for riks- og fylkesveger i kommunene Lier, Drammen (gml. Nedre Eiker, Drammen og Svelvik) og Asker (gml. Røyken, Hurum).

Kort tid etterpå signerte samme Laksforsmo og daglig leder Øystein Stebekk i Traftec AS ny elektrokontakt. Den omfatter riks- og fylkesveger samt gang- og sykkelveger eid av stat og fylke innenfor grensene av tidligere Buskerud fylke.

Om driftskontrakten med Veidekke

Veidekke Industrier AS har også dagens «Drammen-kontrakt», som hadde oppstart i 2015. Den nye kontrakten er en samarbeidskontrakt mellom Statens vegvesen og Viken fylkeskommune.

Kontrakten trer i kraft 1. september 2020 og varer ut august 2022. Det er mulighet for opsjon i ett år for én eller begge vegeiere. Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riks- og fylkesveger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner.

Kontrakten omfatter blant annet:

Motorveg (E18)
Riksveger
Bygater
Landeveger
11 tunnelløp (360-3800 m lengde)
202 bruer (bla. Norges lengste bru – Drammen motorvegbru, 1892 m)
8 rasteplasser/hvileplasser (4 med toalett og 1 med toalett og dusj)
5 pendleparkeringsplasser
Tiltak for reduksjon av luftforurensning i Drammen by (feiing hele året)
Ferjeleier (Norges korteste ferjestrekning - Svelvik–Verket 184 m)
Alle andre objekter som normalt er i en driftskontrakt på veg

Øvrige nøkkeltall:

Veglengde: 454,492 km veg totalt, hvorav 86 km riksveg
11 km gang- og sykkelveg langs riksveg
285 km fylkesveg i tidligere Buskerud
42 km gang- og sykkelveg langs fylkesveg i tidligere Buskerud
24 km fylkesveg i tidligere Vestfold
6 km gang- og sykkelveg langs fylkesveg i tidligere Vestfold
Trafikken i kontrakten varierer fra 310 til 55 600 biler i døgnet

Kontraktsum Veidekke Industri AS: Kr. 252.141.774,00.
Det var to andre tilbydere:
Presis vegdrift AS: Kr. 329.989.992,83.
Mesta AS: Kr. 346.380.741,57.

Om elektrokontrakten med Traftec AS

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til elektriske anlegg, med funksjonsansvar for noen av oppgavene. Gjelder langs riksveger, riks - gang og sykkelveger, fylkesveger og fylkes - gang og sykkelveger med tilhørende sideanlegg, utstyr og installasjoner i tidligere Buskerud fylke. Fra 01.09.2021 gjelder avtalen også for Svelvik kommune.

Signalanlegg på kommunale veger i Drammen kommune inngår også i kontrakten.
Det samme gjør sjaktventilatorer og filtervegger i Bragernestunnelen.
Dette er spesielle anlegg som krever samarbeid med vifteleverandør.
Kontrakten gjelder fra 1. september 2020 og ut august 2025.
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 12 måneder, altså ut august 2026.

Kontraktsum: Traftec AS: Kr. 107.878.003,93,-.

Det var ytterligere tre tilbydere:
BMO Elektro AS: 109.603.450,-.
SET Elektro AS: Kr. 113.371.609,-.
Mesta AS: 123.701.185,-

Elektronisk signering

Bjørn Laksforsmo signerte fra hjembyen Tromsø, Martin Holmqvist fra Tønsberg og Øystein Stebekk fra Froland.

Kommenter artikkelen
Tips redaksjonen
Anbefalte artikler

Se seneste nyhetsbrev ???id_11737???

Send til en kollega

0.188